Del

SCI-TEK Lærer

Talentlinje med fokus på Science og teknologi

For dig der drømmer om at uddanne fremtidens Niels Bohr eller Inge Lehmann

Er du vild med matematik og naturfag, så er her en fantastisk mulighed for at få en spændende uddannelse og god garanti for job, så snart du er færdig med uddannelsen.

Følger du talentlinjen vil du efter endt læreruddannelse have:

  • En særdeles attraktiv og eftertragtet jobprofil
  • Undervisningskompetence i matematik (4-10 klassetrin), samt yderligere i to af følgende  naturvidenskabelige undervisningsfag: Biologi, fysik/kemi eller geografi.
  • En uddannelse med kompetencer der lægger sig op af undervisningsministeriets STEMstrategi, hvor STEM står for Science, Technology, Engineering og Mathematics.
  • Mulighed for at blive "Talentvejleder"

Under uddannelsen vil du:

  • Komme i praktik på særligt udvalgte skoler.
  • Komme på spændende studieture og være med til at arrangere og komme på Science camps.
  • Være tilknyttet værksteder/laboratorier i særlige projektforløb og have tværfaglige specialiseringsmoduler (f.eks. Matematik og Robotteknologi, Biokemi, Geovidenskab el.lign ), der giver dig en unik mulighed for at knytte dine undervisningsfag sammen og blive specialist i naturvidenskab.

Har du med højt fagligt niveau inden for uddannelsens normerede studietid gennemført alle aktiviteter på talentforløbet herunder bestået prøven i portefølje på 7. semester, vil du få anført:

1) Udmærkelse på eksamensbeviset.

2) Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset.

3) Talentforløb med ekstra ECTS-point (European Credit Transfer System) på eksamensbeviset.

Adgangskrav

Adgangskravene til den naturvidenskabelige talentlinje på læreruddannelse er de samme som til den ordinære læreruddannelse.

Derudover skal du have bestået faget
Matematik B

og du skal kunne vælge mindst 2 af følgende undervisningsfag: 
Biologi
Geografi
Fysik/kemi

Ansøgning foregår via optagelse.dk, hvor du vælger læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Vordingborg.

Cxense Display