Del

FAQ - Digital eksamen (Wiseflow) for tilsynsførere

Hvem udleverer koder til tilsyn?

I forbindelse med oprettelse af en FLOWlock prøve (WISEflow Onsite uden hjælpemidler) udleverer studiesekretæren koder til de ansvarlige tilsynsførende.

1. En kuvert med adgangskoder

  • Bruges ved eksamensstart og offentliggøres for alle på samme tid.
  • Koden tillader de studerende af få adgang til prøven

2. En kuvert med vagt- og udleveringskoder

NB: Det er samme kode, der bruges:

  • når studerendes PC under prøven ved en fejl går ned, og logger ud af FLOWlock.
  • ved aflevering før tiden

Hvornår skal de studerende uploade deres besvarelse?

Opgaven skal afleveres senest 10 minutter efter prøvens afslutning. Det er derfor vigtigt, at du 15 minutter før prøvens afslutning, informerer de studerende om at prøvetiden er ved at være slut.    

Den studerende kan bede om en bekræftelse fra systemet om at prøven er afleveret.  Afleveringstidspunkt fremgår også af flowet.

Teknisk support

Hvis en studerende før eller under prøven har brug for IT support vedrørende netforbindelse eller forbindelse til WISEflow, kan du kontakte Facility Service.

Administrativ support

Er en studerende ikke tilmeldt prøveflowet, eller skal der dispenseres fra f.eks. eksamenstid, er det studiesekretæren, der er ansvarlig for prøven

Cxense Display