Del

Matematik i marts 2020 - årets matematikkonference

Matematik i marts 2020 finder sted torsdag den 26. marts 2020 kl. 8.30-16.00 på
Professionshøjskolen Absalon, Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø.

Elevernes arbejdsområder i matematik

For 12. år i træk afholdes vores traditionsrige ’Matematik i marts’. I år har vi sat fokus på elevernes arbejdsmåder i matematik, herunder bl.a. hvordan angriber de en problemstilling og læser faglige tekster. Vi får besøg fra England; Anne Watson, der indleder dagen. Traditionen tro byder dagen på interessante oplæg, kollegiale faglige diskussioner samt praksisnære workshop.

Der vil være udstilling af aktuelle læremidler til matematik fra forskellige forlag. 

Hovedoplægsholdere

Anne Watson

Professor Anne Watson has two mathematics degrees and a DPhil in Mathematics Education.  She taught mathematics in challenging secondary schools for thirteen years before becoming a teacher educator and researcher at the University of Oxford. She has published numerous books and articles about teaching mathematics as well as researching mathematics teaching and learning from primary to tertiary level. She has advised on the English and Welsh National Curricula for mathematics and has worked with teachers, teacher educators and researchers in every continent.  She now runs workshops in which people collaborate to explore the depth of key mathematical concepts. Examples of her interests can be found at: www.pmtheta.com.

Ole Freil

Lektor på læreruddannelsen. Lærebogsforfatter til en række matematikmaterialer; bl.a. Kolorit, kursus- og oplægsholder.

Workshopholdere

 • Niels Jacob Hansen, lektor
 • Volker Berthold, lærer
 • Birgitte Lindhardt, lærer
 • Michael Wahl Andersen, lektor

Arrangører

 • Bent Lindhardt, Professionshøjskolen Absalon, Læreruddannelsen, bli@pha.dk 
 • Mari-Ann Skovlund Jensen, Professionshøjskolen Absalon/CFU, msj@pha.dk 
 • Lene Odefey, Danmarks Matematiklærerforening kreds 12, 13 og 15, lo@gotransport.dk

Program

08.30-09.00 Kaffe m. morgenbrød

09.00-09.10 Velkomst

09.10-10.30 "The Bridge" - moving from getting answers to understanding structures v/ Anne Watson

Learners and teachers shape mathematics lessons so that deep mathematical ideas and competencies develop over time alongside powerful methods. How can these be achieved in a connected way? The talk will include working on a problem together and analysing the experience.

10.30-10.45 Pause m. frugt og nødder

10.45-10.50 Finde hen til workshop

10.50-13.00 Workshop 1, 2, 3 eller 4

Samme workshop i hele tidsrummet - se beskrivelser i slutningen af programmet. Ved tilmelding: prioriter med 1 og 2 ved 2 af workshoppene.

 • Workshop 1: Matematiske undersøgelser og skriftlig kommunikation, Niels Jacob Hansen
 • Workshop 2: Opfind den dybe tallerken, Volker Berthold
 • Workshop 3: Fra procedureregner til strategisk regner, Birgitte Lindhardt
 • Workshop 4: Hvordan lærer eleverne at løse tekstopgaver?, Michael Wahl

13.00-13.45 Frokost

13.45-14.30 Nyt fra Ministeriet v/ Rikke Kjærup, læringskonsulent, UVM

14.30-14.40 Kaffepause

14.40-15.55 Der skal være noget at tale om v/ Ole Freil, lektor og lærebogsforfatter

For at elever kan komme i dialog med hinanden på en kvalificeret måde, enten i grupper eller fælles i hele klassen, må vi stille dem overfor opgaver, som giver dem mulighed for at tale sammen om matematik og dele deres tænkning med hinanden. Det fordrer, at der rent faktisk er noget at tale om. Dernæst har læreren en central rolle i, at der udvikles normer i klassen, hvor eleverne deler tænkning, skaber forbindelse og mening mellem hinandens ideer samt bygger videre på hinandens ideer. Hvordan ser "den gode samtale" ud, og hvad sker der, hvis læreren i højere grad stiller spørgsmål frem for at give svar på elevernes spørgsmål?

I oplægget vil jeg komme med et bud på, hvad der kendetegner opgaver, som fremmer dialog og samtale om problemløsning, og hvordan læreren kan skabe et rum for samtale, hvor eleverne ikke bare "viser og fortæller" til hinanden, men deler, lytter til og forholder sig til hinandens ideer.

15.55-16.00 Afslutning

Workshops

1. Matematiske undersøgelser og skriftlig kommunikation v/ Niels Jacob Hansen, lektor

Udvikling af elevernes problembehandlingskompetence samt ræsonnements og tankegangskompetence er et mål i matematikundervisningen. Derfor er det også naturligt at eleverne ved afgangsprøverne bliver udfordret og testet i deres viden og færdighed i forhold til disse to kompetencer. Dele af disse kompetencer kan kun identificeres og testes ved den mundtlige prøve, men udvalgte dele kan testes ved de skriftlige afgangsprøver. Derfor har afgangsprøverne de senere år indeholdt opgaver, hvor eleverne skal demonstrere deres problembehandlings- samt ræsonnements og tankegangskompetence.

Disse opgaver vil være udgangspunkt for workshoppen, hvor vi vil se på og diskutere

 • Hvilke udfordringer er der i forhold til den skriftlige kommunikation af en matematisk undersøgelse eller ræsonnement?
 • Hvordan kan man arbejde med skriftlig kommunikation af matematiske undersøgelser i den daglige undervisning?
 • Kvantitativ eller kvalitativ bedømmelse af elevernes besvarelser?

På workshoppen vil der være udfordringer i forhold til skriftlig kommunikation ved forskellige matematiske undersøgelser.

Workshoppen henvender sig især til udskolingen, men alle kan blive inspireret af den.

2. Opfind den dybe tallerken v/ Volker Berthold, lærer

Underviserens egen grundlæggende holdning til matematik betyder noget for de arbejdsmåder, man lægger op til, at eleverne anvender. Hvordan inddrager vi eleverne i at finde deres egne veje gennem stillede opgaver? Og kan vi skabe arbejdsprocesser, sådan at eleverne desuden bliver motiverede til at bidrage med deres egne iagttagelser fra hverdagen og bud på at undersøge dem?

På denne workshop skal vi diskutere forskellige bud på dette med udgangspunkt i konkrete eksempler især til mellemtrinnet. Det overordnede formål er at lægge op til, at læreren kan være en del af elevgruppens spørgende tilgang til hverdagens mangfoldigheder og i mindre grad at ensrette i, hvordan arbejdsmåder kan se ud. Ved selv at vise en nysgerrig og undersøgende tilgang viser vi vejen til mulighederne for elevernes egne undersøgelser og inspirerer til forskellige arbejdsmåder.

Workshoppen henvender sig især til mellemtrinnet, men alle kan blive inspireret af den.

3. Fra procedureregner til strategisk regner v/ Birgitte Lindhardt, lærer

Jeg vil give en række eksempler på samt overvejelser over, hvordan man kan udvikle elevernes regnefærdigheder mod en mere regnestrategiske tænkning inden for de fire regningsarter. Eksemplerne tager udgangspunkt i min undervisning fra 1.-6. klassetrin.

 

 

4. Hvordan lærer eleverne at løse tekstopgaver? v/ Michael Wahl Andersen, lektor

I faghæftet for matematik (2019) kan man blandt andet læse følgende ” For at eleverne bliver i stand til at læse og skrive i det fagsprog, der kendetegner matematik, er det afgørende, at de har viden om de særlige træk, der kendetegner matematiktekster, og at de udvikler hensigtsmæssige læsestrategier.” I denne workshop søger jeg at konkretisere, hvad der kendetegner matematiktekster, og giver nogle bud på, hvordan man kan arbejde med dem.

Workshoppen henvender sig til alle klassetrin.