Del

Matematik i marts - årets matematikkonference

Matematik i Marts 2019 finder sted torsdag den 28. marts 2019 kl. 8.30-16.00 på Professionshøjskolen Absalon, Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø.

Årets matematikkonference 2019

For 12. år i træk afholdes vores traditionsrige ’Matematik i marts’. Dette års konference har fokus de resultater, som har vist sig efter det store ministerielle projekt; KIDM - kvalitet i dansk og matematik. Projektet er afsluttet efter afprøvning de seneste to år, og resultaterne er ved at blive analyseret og tolket.

Tematisk sætter vi fokus på elevernes evne til undersøgende arbejdsmåder, dialogen i undervisningen og et anvendelsesorienteret indhold. Med dette udgangspunkt vil dagen - traditionen tro - byde på interessante oplæg, kollegiale faglige diskussioner samt praksisnære workshops.  

Der vil være udstilling af aktuelle læremidler til matematik fra forskellige forlag. 

Oplægsholdere

  • Mette Hjelmborg
  • Rikke Kjærup
  • Pernille Pind

Workshopholdere

  • Heidi Kristiansen
  • Ole Freil
  • Lene Odefey og Line Engsig
  • Lars Johnsen

Arrangører

  • Bent Lindhardt, Professionshøjskolen Absalon, Læreruddannelsen
  • Mari-Ann Skovlund Jensen, Professionshøjskolen Absalon/CFU
  • Danmarks Matematiklærerforening kreds 12, 13 og 15

Dagens program

08.30-09.00 Kaffe m. morgenbrød

09.00-09.10 Velkomst

09.10-10.30 Hvad kan vi lære af KIDM-projektet? v/ Mette Hjelmborg

Oplæg om muligheder og barrierer, når man arbejder med en undervisning, der fokuserer på det undersøgende, dialogiske og anvendelsesorienterede.

10.30-10.45 Pause m. frugt og nødder

10.45-11.15 Nyt fra Ministeriet v/ Rikke Kjærup, læringskonsulent, UVM

11.15-13.00 Workshop 1, 2, 3 eller 4 
OBS: Man fortsætter på samme workshop efter frokost

13.00-13.45 Frokost

13.45-14.30 Workshop 1, 2, 3 eller 4

14.30-14.40 Kaffepause

14.40-15.55 Modellering - matematisk undersøgelse af omverdenen v/ Pernille Pind

Alt for megen matematikundervisning har gennem tiderne været præget af opgaveparadigmet: Læreren stiller et spørgsmål, hvor der er ét rigtigt svar og en milliard forkerte. Når matematikken vendes mod omverdenen, er der aldrig kun ét rigtigt svar, blandt andet fordi der aldrig kun er ét rigtigt spørgsmål. Arbejde med modellering kræver og udvikler en åben og undersøgende tilgang til både matematik og verden omkring os.

I oplægget vil jeg komme med et bud på, hvad en åben og undersøgende tilgang til matematik er, og hvad det kræver. Jeg vil i særlig grad give mit bud på, hvad modellering er, og hvorfor jeg mener det – næsten - kan redde verden.

15.55-16.00 Afslutning

Workshops

Det er den samme workshop, du deltager i hele dagen med henblik på fordybelse, men du skal prioritere to – altså 1. og 2. prioritet. Så er du sikker på at få det ene ønske opfyldt.

Workshop 1 - Om at undersøge og eksperimentere i indskolingen v/ Heidi Kristiansen

Målgruppe: Indskolingen

Undersøgende matematik i indskolingen.

I workshoppen sætter vi fokus på, hvordan børn i indskolingen kan arbejde undersøgende med matematik, så de både udvikler begrebsforståelse og matematiske færdigheder, mens de løser problemer. Workshoppen veksler mellem helt korte oplæg og fordybelse i aktiviteter, som giver børn i indskolingen mulighed for at arbejde undersøgende. Vi diskuterer differentieringsmuligheder og måder at organisere undervisningen på. 

 

 

Workshop 2 - Gode idéer og erfaringer på mellemtrinnet v/ Ole Freil

Målgruppe: Mellemtrinnet

Hvordan kan elever på mellemtrinnet komme til at arbejde undersøgende og eksperimenterende med matematik med udgangspunkt i forståelse, så de både udvikler deres matematiske færdigheder og kompetencer?

Workshoppen tager afsæt i forskning om børns læring i matematik og vil forme sig som en vekslen mellem arbejde med praktiske eksempler, undersøgelser og dialog - fælles eller i mindre grupper.

 

 

Workshop 3 - Undersøgende matematik på ældste klassetrin v/ Lene Odefey og Line Engsig

Målgruppe: Udskolingen

Undersøgelser i matematik - hvordan kan vi gribe og stimulere elevernes nysgerrighed og motivation? Aktiver eleverne, tal med eleverne, få eleverne til at tale med hinanden - om matematik, skab undring, skab begejstring, skab ejerskab til læring hos eleverne - skab læring.

På workshoppen vil være eksempler og små øvelser, hvor eleverne på forskellige vis og i forskellige faglige områder undersøger matematikken og hverdagssituationer.

 

 

Workshop 4 - At eksperimentere ved brug af digitale læremidler v/ Lars Busch Johnsen

Målgruppe: Primært mellemtrin og udskoling

I workshoppen arbejder vi med, hvordan it-værktøjer kan understøtte en eksperimenterende og undersøgende tilgang til matematikundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen. Der vil være mulighed for at arbejde med undersøgende opgavetyper, hvor både Geogebra, regneark og CAS-programmer kommer i brug. Ligeledes vil vi se nærmere på forskellige former for undersøgende aktiviteter. Husk at medbringe computer.

 

 

Cxense Display