Del
Studerende overtager kantinen
20. januar 2021
På Ernæring og sundhedsudannelsen har de studerende et fag målrettet mad og mennesker, hvor de får lov…
Aktionsforskning på plejehjem
Ergoterapeut, chefkonsulent og forsker Mette Andresen har i et projekt, der inkluderer alle lollandske plejehjem, skabt små forandringer med stor…
Kæmpe saltvandsindsprøjtning til vækst og udvikling i Region Sjælland
18. december 2020
Virksomheder i Region Sjælland har fået en række nye muligheder, efter at Danmarks…
Ny uddannelse på Absalon erstatter lægesekretæruddannelsen
18. december 2020
Lægesekretæruddannelsen erstattes af en helt ny erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration.…
Med høj faglighed, praktik, levende studiemiljø og internationale horisonter og hvor der ikke er langt fra drømme til virkelighed.
Efter- og videreuddannelse inden for ledelses-, sundheds-, pædagog-, skole-, social- , beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet
Anvendt forskning, som løser samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med offentlige og private partnere i Region Sjælland

Konferencer

Fokus på flersprogede elever - konference
18. marts 2021
Konferencen byder på spændende, faglige og underholdende oplæg om blandt andet fagsprog, nyt fra ministeriet, sprogstræk, translanguaging og…
Sproglærerens dag 2021
25. marts 2021
Under overskriften "Nye veje til sprog" byder konferencen på faglige keynotes og praksisnære workshops til sprogfagene i grundskolen.
AKT-konference 2021
14. april 2021
Konferencen er under udarbejdelse og prisfastsættes senere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!