Gå til hovedindhold

Konference: Uddannelser der mærkes

- Veje til studieengagement, læring og trivsel

​På Absalons uddannelsesfaglige konference vil vi inspirere hinanden med viden og gode eksempler på veje og værktøjer, som kan styrke læring og tilhørsforhold til uddannelsen - uanset fag og uddannelsesretning. Og vi vil sparre omkring, hvordan vi samarbejder bedst om opgaven med vores studerende, internt i vores organisationer og bredt i uddannelsesverdenen. ​Dagen vil bestå af både oplæg og workshops, og alle deltagere får en aktiv rolle.

Studerende der sidder rundt om bord

26. oktober 2023 - kl. 9.30 - 16.00

Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse

Sdr. Stationsvej 30, 4200 Slagelse

Tilmeld dig her  Pris: 490,- kr.

Trivselsudfordringer, højt frafald og vigende ansøgertal giver udfordringer for den enkelte studerende, vores uddannelser og vores fælles samfund. Som uddannere har vi en afgørende opgave i at tage udfordringen op og skabe engagerende og meningsfulde uddannelse, som giver vores studerende lyst til at være læringsmodige og vedholdende.

Vær med i videndelingen om:

 • Rammesatte studiegrupper som vej til fagligt og socialt tilhørsforhold
 • Simulationsundervisningens potentialer på tværs af uddannelsesretninger
 • Kvalificeret støtte til studerende med særlige udfordringer
 • Kompetenceudvikling af undervisere

Konferencen er for dig, som er optaget af didaktik og uddannelsesudvikling gennem dit arbejde som underviser, leder, vejleder, konsulent eller andet.

 

Program

 

 9.30: Ankomst og morgenmad

10.00: Velkomst

 • Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon og forkvinde for Danske Professionshøjskoler

10.10: Uddannelse med mening og sammenhæng - didaktiske og organisatoriske perspektiver

 • Thomas Iskov, Docent, Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

Vores studerende er hver dag på arbejde med at skabe mening og sammenhæng i deres uddannelse. Som uddannere skal vi hjælpe det arbejde på vej på måder, der bidrager til at udvikle deres professionelle identitet. Oplægget peger på, hvad det vil sige, og hvordan det kan gribes an i både organisatorisk og didaktisk perspektiv. 

10.35: Undervisning i professionelt samarbejde i studiegrupper som vej til fagligt og socialt tilhørsforhold

 • Lisbet Rask, medforfatter af bogen ”Studiegrupper – samarbejde og facilitering”, chefkonsulent, Center for Skole og læring, Professionshøjskolen Absalon
 • Undervisere og studerende fra Professionshøjskolen Absalon om egne erfaringer

De fleste studerende, som starter på en videregående uddannelse, har stor erfaring med at arbejde i grupper - de færreste er blevet klædt på til det. For at styrke samarbejdets læringspotentiale og de studerendes motivation for studiegruppearbejde møder studerende på tværs af alle Absalons uddannelser nu en fælles ramme. Rammen skal klæde de studerende på til at samarbejde professionelt både på studiet og i deres efterfølgende profession. Vi hører om intentionerne bag rammen og om underviseres og studerendes oplevelser med at arbejde med den i praksis.

11.20: Pause

11.40: Potentialer ved simulationsbaseret undervisning

 • Hanne Selberg og Morten Visbech Madsen, simulationskonsulenter, Praksis- og Innovationshuset, Københavns Professionshøjskole
 • Jørgen Brandt, lektor, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon
 • Undervisere fra Professionshøjskolen Absalon om egne erfaringer

Ved at bruge simulation i undervisningen kan vores studerende få mulighed for at øve sig, gentage, fejle, reflektere og få feedback i et trygt læringsrum. Undervisningsformen rummer stærke potentialer for at koble teori og praksis og for at styrke de studerendes tiltro til egne evner og deres fagprofessionelle identitet. Oplægsholderne bruger forskning og eksempler fra praksis til at fortælle om muligheder ved den simulationsbaserede undervisning og om de forudsætninger, som skal ligge bag god simulationsundervisning uanset uddannelse.

12.30: Frokostpause

13.15: Workshops, første del

Workshop vælges ved tilmelding. Se indhold længere nede på siden

14.15: Pause

14.30: Workshops, fortsættelse

15.30: Fælles afrunding 

 • Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon og forkvinde for Danske Professionshøjskoler

16.00: Tak for i dag 

Workshops