Gå til hovedindhold

Forskning og Udvikling på Professionshøjskolen Absalon

Forskning, der forbedrer professionelt arbejde

Professionshøjskolen Absalon uddanner til job i både den offentlige og private sektor – job som har en stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, og som samtidig er i hastig forandring. Forskning på Professionshøjskolen Absalon skal bidrage til at styrke vores nyuddannedes viden og kompetencer. Det skal udvikle praksis i de professioner og erhverv, vi uddanner til. 

Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter er centrale i realisering af Absalons strategi om at bidrage til velfærd og vækst i Region Sjælland gennem stærke faglige samspil mellem uddannelser og forskning med studerende og aftagere i centrum.

Absalons forskning og udvikling er organiseret i forskningsmiljøer, der er forankret sammen med vores uddannelser i syv faglige centre. På den måde sikrer vi den tætte kobling mellem vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter, som er en central forudsætning for, at vi kan realisere vores strategiske målsætninger. 

Der er brug for mere forskning, der kan skabe brugbare løsninger i professionernes praksis, og som medvirker til øget kvalitet for mennesker og i virksomheder.

Nogle faglige redskaber og metoder virker bedre end andre – og der er hele tiden brug for at udfordre og udvikle den professionelle viden om, hvad der virker bedst. Absalons forskning skal ske i et tæt og forpligtende samspil med omverdenen. Vi vil styrke samarbejdet med vores region, kommuner og virksomheder samt med andre forskningsinstitutioner om løsninger, der kan udvikle både vores uddannelser og den professionelle praksis.

Vores forskning er forankret i udviklende fagmiljøer og bidrager til, at uddannelserne inddrager relevant forskningsviden. Vores studerende møder undervisere, der inddrager viden fra både egen, national og international forskning i deres undervisning
Absalons Strategi 2025 - Uddannelser, der mærkes i hele Region Sjælland