Del
Praksisnære og internationalt anerkendte kompetence- udviklingsforløb indenfor det ledelsesfaglige og merkantile område .
Fokus på kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre pædagogiske medarbejdere i Region Sjælland.
Fokus på kompetenceudvikling af vejledere, socialrådgivere, socialformidlere, jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter mv.
Fokus på kompetenceudvikling af diætister, sygeplejersker, jordemødre, radiografer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere mv.

Arrangementer

Formidlingsseminar på Ernæring og Sundhed, Ankerhus
25. januar 2018
Professionshøjskolen Absalon, Ernæring og Sundhed, inviterer til formidlingsseminar af de professionsbachelorprojekter, der er blevet udarbejdet i…
Temadag - Hvordan sikres en retvisende visitering af borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp?
5. februar 2018
En ud af tre kontanthjælpsmodtagere er jobparate, men der er stor forskel på andelen af jobparate i kommunerne. En analyse fra Kraka viser, at…
Hent flere
Cxense Display