Gå til hovedindhold
Pædagog med børn

Pædagogik

Kompetenceudvikling inden for det pædagogiske fagområde

Kurser og efteruddannelser

Læs om dine efteruddannelsesmuligheder og bliv klogere på hvilken retning du gerne vil gå. Du kan både læse hele efteruddannelser eller tage enkelte kurser og moduler.

 

 

 

Social- og specialpædagogik

Det specialiserede børneområde kalder på et stærkere samspil mellem det almene- og det specialpædagogiske. Det stille nye og store krav til den pædagogiske faglighed.

Der er sket en eksplosiv stigning i antallet af unge der mistrives. Det er en gråzone af forskellige former for udsathed, som kan føre til at en stor gruppe af unge ender i en mere permanent form for udsathed.

Når vi skal håndtere denne nye gruppe af udsatte unge, så kræver det nye perspektiver på pædagogiske tilgange og indsatser.

I Absalon tilbyder vi moduler og kurser med fokus på  det pædagogiske arbejde både i forhold til de unge, men også i forhold til samarbejdet med forældrene.

Læs mere her 

Dagtilbud

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten i dagtilbuddene sammen med alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer. Læs mere om kompetenceudvikling med fokus på:

 

 

Børn i klasseværelse

Skole og fritid

Børnehaveklasser, skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling, dannelse og trivsel.

Det kalder på, at pædagoger har og kan anvende de nødvendige værktøjer til at forstå og arbejde med høj grad af diversitet og mangfoldighed på en inkluderende måde, idet børn og unge kommer fra forskellige kulturelle, sociale og følelsesmæssige baggrunde.

Læs mere om vores tilbud til dig der er:

 

 

Ældreområdet

Pædagogers arbejde med ældre har stor betydning for ældre menneskers oplevelse af værdighed og indflydelse på eget liv.

Alderdommen ses i dag, i langt højere grad end tidligere, som en periode, hvor den ældre har mulighed for og pligt til at holde sig aktiv og sund. Det har medført et øget fokus på aktivitet og rehabilitering, hvor borgeren skal trænes i at klare dagligdagen ved bl.a. at bevare fysiske funktioner for at opretholde selvhjulpenhed. 

Pædagoger har en stor rolle i at løfte denne opgave, da pædagogisk viden og kunnen bidrager til en praksis med større fokus på den ældres livsverden og egne behov – en viden der strækker sig ud over standardiserede regimer og retningslinjer, og som skaber værdi og bidrager til udvikling af praksis.

Se vores kurser og moduler her

 

 

Uddannelse og kurser for dig som arbejder, som