Gå til hovedindhold

Bliv Radiograf

For dig der gerne vil arbejde med omsorg og moderne teknologi, og vil være med til at afsløre afgørende sygdomstegn i kroppens indre.

Om uddannelsen

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år, i alt 210 ECTS-point. Igennem hele uddannelsen er der fokus på kobling mellem teori og praksis.

På uddannelsen lærer du et konkret håndværk samtidig med, at du fagligt og personligt udvikler dig og bliver i stand til at have med forskellige grupper af mennesker at gøre.

Uddannelsen består først af en basisdel og dernæst af en studieretningsdel, hvor du specialiserer dig.

Knap halvdelen af studietiden udgøres af praktik, det vi også på uddannelsen kalder at være i klinik. I praktikperioderne vil du arbejde på et af sygehusene i Region Sjælland, hvor du lærer at udføre en række forskellige undersøgelser.
radiograf

Fremtid og karriere

Du vil typisk arbejde på et hospital og have ansvar for at udføre mange forskellige typer undersøgelser og behandlinger – både almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger og mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Jobmuligheder uden for hospitaler er fx:

  • Ansat i et privat firma som produktspecialist eller sælger
  • Industriradiograf – fx opgaver med kvalitetssikring af industrielle materialer
  • Underviser på uddannelsesinstitutioner

Du skal forvente et job, hvor der kan være skiftende arbejdstider, fordelt på dag-, aften- og nattevagter.

Radiografer skal have autorisation. Det betyder, at du skal have bestået en uddannelse som radiograf og have fået autorisation af Sundhedsstyrelsen for at få ret til at arbejde som radiograf.

Ledende radiografer arbejder med budget- og regnskabsstyring, forskning og faglig udvikling samt personaleledelse, vagtplanlægning og undervisning.

Radiografuddannelsen kan overbygges med en diplom-, master- eller kandidatuddannelse.
Læs mere her

Tablist controls