Gå til hovedindhold
Campus Roskilde indefra

Find en forsker

Her kan du finde Professionshøjskolen Absalon-forskere, som stiller deres forskningsbaserede viden til rådighed for medier, organisationer og virksomheder. Søg efter navn eller emne i søgeboksen, eller vælg et eller flere vidensområder.

Foto af Anders Falk Brekke

Anders Falk Brekke (afr)

Lektor
Fysioterapeutuddannelsen
Næstved

Anders Falk Brekkes vidensområde er undersøgelse, diagnostik og behandling af kroppens muskuloskeletale system samt kvantitative forskningsmetoder.

Særlig viden om:
 • Anatomi og biomekanik
 • Klinisk ræsonnering og diagnostik
 • Kvantitative forskningsmetoder

 

Foto af Andrey Lukyanov-Renteria

Andrey Lukyanov-Renteria (anlu)

Lektor
Socialrådgiveruddannelsen
Roskilde

Andrey Lukyanov-Renteria har særlige kompetencer indenfor udvikling, digitalisering og evaluering af sociale indsatser ift. udsatte børn og unge.

Særlig viden om:
 • Implementering og evaluering af socialfaglige metoder og it-systemer i kommuner
 • Digitalisering af socialt arbejde med fokus på brugerinddragelse og kontinuitet i indsatser
 • Medarbejdernes brug af efter- og videreuddannelse i arbejdslivet
 • Styrkelse af en løsningsfokuseret professionel tilgang til udsatte børn og deres familier
 • Vidensbaseret arbejde med udsatte børn og deres familier
Foto af Andrey Lukyanov-Renteria

Andrey Lukyanov-Renteria (anlu)

Lektor
Socialrådgiveruddannelsen
Roskilde

Andrey Lukyanov-Renteria har særlige kompetencer indenfor udvikling, digitalisering og evaluering af sociale indsatser ift. udsatte børn og unge.

Særlig viden om:
 • Implementering og evaluering af socialfaglige metoder og it-systemer i kommuner
 • Digitalisering af socialt arbejde med fokus på brugerinddragelse og kontinuitet i indsatser
 • Medarbejdernes brug af efter- og videreuddannelse i arbejdslivet
 • Styrkelse af en løsningsfokuseret professionel tilgang til udsatte børn og deres familier
 • Vidensbaseret arbejde med udsatte børn og deres familier
Foto af Ane Dolward

Ane Dolward (ando)

Lektor
Leisure Managementuddannelsen
Roskilde

Ane Dolwards vidensområde inden for turisme har særlig fokus på udbudssiden, særligt de offentlige aktører og hvordan disse kan arbejde med destinationsudvikling.

I mange tilfælde, men ikke alle, omhandler Destination Management Organization et samarbejde mellem offentlige og private aktører i turismebranchen, hvorfor Ane Dolwards vidensområde inkluderer samarbejdsteori og stakeholderteori, viden om hvordan DMO-dannes samt udvikler og brander en destination.

Særlig viden om:
 • Turisme-management i Region Sjælland
 • Destination Management Organization (DMO) hos offentlige aktører i regionen
Foto af Anja Weirsøe Dynesen

Anja Weirsøe Dynesen (andy)

Lektor
Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Slagelse

Anja Weirsøe Dynesens vidensområde tager afsæt i ernæringsvidenskab og odontologi og sætter fokus på ernæringstilstand, generel og oral sundhed i relation til rehabilitering og palliation; f.eks. hos personer med spiseforstyrrelser og personer med hoved-halskræft.

Særlig viden om:
 • Dysfagi – problemer relateret til at synke, spise og drikke
 • Kost, ernæring og oral sundhed
 • Spiseforstyrrelser
 • Hoved-halskræft
Foto af Anja Weirsøe Dynesen

Anja Weirsøe Dynesen (andy)

Lektor
Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Slagelse

Anja Weirsøe Dynesens vidensområde tager afsæt i ernæringsvidenskab og odontologi og sætter fokus på ernæringstilstand, generel og oral sundhed i relation til rehabilitering og palliation; f.eks. hos personer med spiseforstyrrelser og personer med hoved-halskræft.

Særlig viden om:
 • Dysfagi – problemer relateret til at synke, spise og drikke
 • Kost, ernæring og oral sundhed
 • Spiseforstyrrelser
 • Hoved-halskræft
Foto af Anne-Mette Nortvig

Anne-Mette Nortvig (ame)

Docent
Center for Skole og Læring
Roskilde

Anne-Mette Nortvigs vidensområde centrerer sig om udvikling af og forskning i, hvordan it-didaktiske design bedst muligt understøtter elevers og studerendes læring. Hun er optaget af it i professionsuddannelse generelt og i læreruddannelse og folkeskole specielt.

Særlig viden om:
 • Informationsteknologi som understøtter læring i folkeskolen og i professionsuddannelser 
 • Digitale værktøjer og it i undervisning
 • It-didaktisk design
 • MOOCs (Massive Open Online Courses)
 • E-Læring, Blended learning
Foto af Anne-Mette Nortvig

Anne-Mette Nortvig (ame)

Docent
Center for Skole og Læring
Roskilde

Anne-Mette Nortvigs vidensområde centrerer sig om udvikling af og forskning i, hvordan it-didaktiske design bedst muligt understøtter elevers og studerendes læring. Hun er optaget af it i professionsuddannelse generelt og i læreruddannelse og folkeskole specielt.

Særlig viden om:
 • Informationsteknologi som understøtter læring i folkeskolen og i professionsuddannelser 
 • Digitale værktøjer og it i undervisning
 • It-didaktisk design
 • MOOCs (Massive Open Online Courses)
 • E-Læring, Blended learning
Foto af Bettina Buch

Bettina Buch (bbu)

Docent
Center for Skole og Læring
Roskilde

Bettina Buchs vidensområde er danskfagets didaktik med særligt fokus på literacy og literacydidaktik, herunder sprogteori, særligt Systemisk Funktionel Lingvistik, SFL, og genrepædagogik. Det omfatter undervisning i skriftssprogsbrug, genreteori, læsning/skrivning og sprogudvikling i grundskolen og  på ungdomsuddannelserne.

Særlig viden om:
 • Literacydidaktik i grundskolen og på ungdomsuddannelser
 • Undervisning i sprog-, tekst- og genreforståelse i skolen
 • Literacy-, genre- og sprogteori
 • Systemisk Funktionel Lingvistik
 • Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser
Foto af Charlotte Rosenberg

Charlotte Rosenberg (chro)

Lektor
Socialrådgiveruddannelsen
Roskilde

Charlotte Rosenberg er faglig forskningsleder, og hendes vidensområder har udgangspunkt i udsatte voksne og deres inddragelse i samfundet med særligt fokus på at forbedre velfærdssamfundet. I løsningen af velfærdsudfordringer er det afgørende, at der tænkes i nye veje - det kan for eksempel med inddragelse af det private, civile og det offentlige i samskabelse.

Derfor er Charlotte også den rette vidensperson i diskussioner og workshops, der fx zoomer ind på hvordan kan det sociale arbejde forbedres, så borgerens ressourcer og ønsker kan inddrages hensigtsmæssigt.

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsesindsatser med fokus på borgernes overgange
 • Overgang fra fængsel til løsladelse
 • Samskabelse i løsningen af velfærdsopgaver til understøttelse af udsatte voksne