Gå til hovedindhold

Persondatapolitik

Professionshøjskolen Absalon behandler hver dag oplysninger om et stort antal studerende, ansatte, deltagere i projekter m.fl. Vi følger derfor lovgivningen om databeskyttelse, som skal sikre, at persondata ikke misbruges, og at de omfattede personer ved, hvem der behandler oplysninger om dem - og til hvilke formål.

Du kan læse mere om vores informationssikkerhed her

Databeskyttelsesrådgiver

Professionshøjskolen Absalon har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som rådgiver ansatte og studerende om lovgivning og regler for databeskyttelse.

Du kan kontakte Professionshøjskolen Absalons databeskyttelsesrådgiver via e-mail dpo@pha.dk , hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Privatlivspolitik

Professionshøjskolen Absalon behandler og registrerer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med skolen bl.a. som ansat, studerende, ansøger, deltager i forskningsprojekter eller konferencer - eller blot som abonnent på vores nyhedsbrev.

Anvendte paragraffer

Efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven skal Professionshøjskolen Absalon som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne.

Professionshøjskolen Absalon registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningen, særligt artikel 6, artikel 9 og artikel 10. Persondata i forskningsprojekter registreres med hjemmel i databeskyttelsesloven § 10.

Behandling og opbevaring

Professionshøjskolen Absalon behandler persondata fortroligt. 

Læs mere om hvordan vi behandler dine persondata her

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre skolen er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

Indsigtsret

Generelt kan registrerede personer når som helst rette henvendelse til Professionshøjskolen Absalon med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i Professionshøjskolen Absalons systemer. 

Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede Professionshøjskolen Absalon om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at Professionshøjskolen Absalon retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger.

Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at Professionshøjskolen Absalon ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres oplysninger.

Samtykke

Hvis Professionshøjskolen Absalon har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Professionshøjskolen Absalon kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Klage til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.