Gå til hovedindhold

Skole og læring

Kompetenceudvikling inden for undervisning, didaktik og vejledning.

Kurser og efteruddannelser

Læs om dine efteruddannelsesmuligheder og bliv klogere på hvilken retning du gerne vil gå. Du kan både læse hele efteruddannelser eller tage enkelte kurser og moduler.

Fælles kompetenceløft og konsulentydelser

 

Foto af elev der tager sig til hovedet

Fokus på 

Ordblinde

Få indgående viden og konkrete værktøjer til arbejdet med de ordblindes særlige læringsudfordringer.

Med en uddannelsen som ordblindelærer eller ordblindeunderviser for voksne får du grundig indsigt i teori om skriftsprogstilegnelse og kunnen i evidensbaserede metoder i skriftsprogsundervisning. 

Du bliver specialiseret inden for ordblindhed, så du kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsdifferentierede indsatser for ordblinde.

Læs mere om:

 

Faglig vejleder i skolen

 

Er du eller ønsker du at blive faglig vejleder på din skole? Med en vejlederuddannelse kvalificeres du til varetagelse af vejlederens mangeartede arbejde og centrale funktion.

I Absalon udbyder vi følgende centrale vejlederuddannelser inden for den Pædagogiske Diplomuddannelse.

 

Fagligt vidensmiljø

Erhvervspædagogik

Arbejder du til daglig med undervisning og læring på det erhvervspædagogiske område? Du kan fx. være erhvervsskolelærer, mentor, pædagogisk didaktisk konsulent eller samt ledere på en erhvervsuddannelse , FGU-skole eller et AMU-center.

Læs mere om:

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik