Gå til hovedindhold
Bioanalytiker

Bliv bioanalytiker

Kan du se dig selv i mødet med patienten, når du tager de prøver, du senere skal analysere i laboratoriet? Analyser af f.eks. prøver af blod, celler, væv, DNA og bakterier, som er en vigtig brik i lægens diagnosticering af en patient.

Om uddannelsen

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år, i alt 210 ECTS-point.

Du lærer at udføre forskellige typer af analyser, om teorien bag analyserne og om sammenhængen mellem analysesvar, sygdomsudvikling og menneskekroppens normalfunktion.

Under uddannelsen arbejder du i en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor den teoretiske viden afprøves i laboratoriet på campus og i dine praktikperioder - det vi også kalder den kliniske undervisning. Du er i praktik/klinik i 5-7 perioder i løbet af uddannelsen, og her vil du møde en række af de kliniske specialer inden for bioanalyse.

På uddannelsen er du sikret en praktikplads under hele uddannelsen. Praktikken foregår på de laboratoriemedicinske afdelinger på Region Sjællands sygehuse.
Bioanalytiker

Fremtid og karriere

Som færdiguddannet bioanalytiker er du kvalificeret til job på forskellige medicinske laboratorier på f.eks. sygehuse, universiteter og i medicinal- og biotekindustrien.

Der er høj jobsikkerhed for bioanalytikere, og det forventes, at der bliver mangel på bioanalytikere i de kommende år.

Du kan arbejde som udviklingsbioanalytiker, genetisk rådgiver, projektmedarbejder, forskningslaborant, forskningsassistent, sundhedskonsulent, salgskonsulent i diagnostisk og medicinsk udstyr eller applikationsspecialist.

Videreuddannelse
Bioanalytikeruddannelsen giver merit på en række andre uddannelser og kan overbygges med en diplom-, master- eller kandidatuddannelse.

Mange bioanalytikere, videreuddanner sig f.eks. indenfor biomedicin eller indenfor sundheds-IT og anvender her deres nye kompetencer og kvalifikationer i bioanalytikerstillinger, eller anvender deres bioanalytikerfaglighed i forbindelse med deres nye fagområde.

Læs mere

Tablist controls