Gå til hovedindhold

Bliv jordemoder

Drømmer du om at være med, når en ny verdensborger bliver født? Lær at støtte og vejlede forældre både før, under og efter fødslen - både i glædelige og svære situationer. På uddannelsen får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn.

Om uddannelsen

Det tager tre et halvt år at blive jordemoder. Halvdelen af uddannelsen er teoretisk og foregår på Campus Slagelse som forelæsninger, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde og selvstudie. Vi holder også workshops, hvor du øver dig i at tage imod børn på specielle ”fødedukker”.

Den kliniske undervisning foregår på sygehusenes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på neonatal- og gynækologiske afdelinger. Som jordemoderstuderende indgår du i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.
Kvote1

Fremtid og karriere

Som færdiguddannet jordemoder har du en lang række muligheder for job i både kommuner, region og i det private. 

fx på:

  • Sygehusenes føde- svangre- og barselsafsnit
  • Private jordmoderklinikker 
  • Fertilitetsklinikker

Du har også mulighed for at specialisere dig yderligere ved at tage en diplom-, master- eller en kandidatuddannelse

Læs mere her

Tablist controls