Gå til hovedindhold

Sundhed

Få nye kompetencer og viden til at varetage specialiserede funktioner samt til at indgå i udviklingsopgaver af høj kompleksitet på det sundhedsfaglige område.

Kurser og efteruddannelser

Læs om dine efteruddannelsesmuligheder og bliv klogere på hvilken retning du gerne vil gå. Du kan både læse hele efteruddannelser eller tage enkelte kurser og moduler.

For dig der er eller ønsker at være:

Målrettede forløb

Uddannelsesforløb for lægesekretærer (Region Sjælland)

Billede af sår der forbindes

Fokus på sårpleje

 

Som sygeplejerske der i det daglige arbejder med borgere/ patienter med forskellige former af sår, kan du blive opkvalificeret og erhverve titlen af sårsygeplejerske i form af et funktionsbevis som Sårsygeplejerske.

På de to sårmoduler, som indgår i uddannelsen til sårsygeplejerske, vil du ud fra den nyeste viden om sår og sårbehandling opnå viden og kompetencer til at forebygge og behandle problemsår samt håndtere og identificere kroniske sår.

Du vil blive i stand til at kunne dokumentere viden om sårtyper, sårheling, behandlingsprincipper og produkter samt anvende denne viden om sårheling i en evidensbaseret praksis. I undervisningen lægges vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis.

Læs mere om de to moduler:

 

 

Fokus på 

Vejledning og formidling i sundhedsvæsenet

 

I et sundhedsvæsen under konstant forandring er der behov for sundhedsprofessionelle med stærke vejlednings- og formidlingskompetencer samt pædagogisk indsigt.

Hvis du eller dine medarbejdere mangler redskaber og viden til at styrke vejledning, undervisning og formidling i den daglige kliniske praksis, har vi forskellige muligheder for kompetenceudvikling.

Læs mere om:

 

Tilskud til kurser for  ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien

Bliv endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder med at opnå deres håb, ønsker og drømme for fremtiden og leve meningsfulde og selvstændige liv.

Social- og Boligstyrelsen viderefører nu det populære kursustilbud målrettet medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien med fokus på:

  • Recoveryorienteret rehabilitering
  • Helhed og sammenhæng
  • Borgerens hverdagsliv
  • Psykiatri- og sundhedsfaglig viden
  • Psykiske vanskeligheder og misbrug

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og derfor koster videnskurserne kun 400 kr. ekskl. moms, mens praksiskurser, lokale videnskurser og e-læring er gratis.

Læs mere her

 

Fælles kompetenceløft og konsulentydelser

Vi tilbyder skræddersyet kompetenceudvikling til specifikke behov. Uanset om det er at udvikle uddannelsesforløb og kurser til en medarbejdergruppe eller en hel afdeling, kan vi designe og gennemføre et tilpasset forløb inden for forskellige fagområder. 

Dette kan omfatte diplom- eller akademimoduler og kurser. Undervisningen er altid forankret i deltagernes praksis og tilpasses deres specifikke behov og lokale forhold. Kurserne kan afholdes på Absalons campusser eller et andet ønsket sted. Der kan være mulighed for tilskud til formel uddannelse, og Absalon kan rådgive om dette efter at have afklaret målgruppen og indholdet i forløbet.

Se eksempler på forløb omhandlende:

Kontakt en konsulent