Gå til hovedindhold
Campus Roskilde indefra

Find en forsker

Lene Teglhus Kauffmann (leka)

Lektor
Sygeplejerskeuddannelsen
Roskilde

Lene Teglhus Kauffmanns vidensområde er forankret i antropologi og retter sig imod forebyggelse og sundhedsfremme, med særligt fokus på vidensdiskurser og sundhedsvæsenet som kultur.

Særlig viden om:
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Velfærdsteknologi
 • Viden og evidens
 • Diskurser i sundhedsvæsenet
Foto af Merete Rasmussen

Merete Rasmussen (mera)

Lektor
Bioanalytikeruddannelsen
Næstved

Merete Rasmussens vidensområde omhandler forskning i nye molekylære biomarkører for humane sygdomme, med henblik på tidligere diagnosticering, målrettet (targeteret) behandling samt udvikling af nye, skræddersyede lægemidler.

Særlig viden om:
 • Molekylærbiologisk diagnostik
 • Behandling af humane sygdomme
 • Human genetik og cancerbiologi
 • Personlig medicin
Foto af Mette Brehm Jensen

Mette Brehm Jensen (meje)

Lektor
Bioanalytikeruddannelsen
Næstved

Mette Brehm Jensens vidensområde er inden for molekylærbiologien og omhandler udvikling og karakterisering af cellemodeller til at undersøge betydningen af forskellige varianter af lægemiddelmetaboliserende enzymer i relation til brug af ét eller flere typer af lægemidler. Her arbejdes der med teknikkerne celledyrkning, transfektioner, PCR og western blotting. Mette har desuden beskæftiget sig med kvindelig reproduktion og sygdommen endometriose.

Særlig viden om:
 • Personlig medicin
 • Celledyrkning
 • Generel molekylærbiologi herunder PCR og qPCR
 • Kvindelig reproduktion
Foto af Samuel McEwen Walsh

Samuel McEwen Walsh (samw)

Lektor
Diplomingeniørudd Bioteknologi
Kalundborg

Samuel McEwen Walshs vidensområde er at designe og teste fluorescerende assays for hermed at undersøge enzym og receptoraktiviteter ved hjælp af forskellige mikroskopi og spektroskopiteknikker. Samuel arbejder med molekylærbiologi og protein biokemi og har erfaring i polymerase chain reaction (PCR); plasmiddesign og -oprensning, site-directed mutagenese, proteinoprensning samt proteinkarakterisering under anvendelse af massespektrometri. Han har stor erfaring i håndtering af bakteriers og pattedyrs cellekulturer samt transfektion af gensplejsede DNA-konstruktioner, ligesom han arbejder med udarbejdelse og karakterisering af syntetiske cellemembraner (lipidvesikler).

Særlig viden om:
 • Nanoscience
 • Fluorescens mikroskop
 • Biofysik og Biokemi
Foto af Thomas Lausten

Thomas Lausten (tla)

Lektor
Bioanalytikeruddannelsen
Næstved

Thomas Laustens vidensområde er inden for det bioteknologiske felt med speciale i Agrobacterium medieret transformation af umodne hvede pollenkorn, dvs. genspejling af planter. I en mikrobiologisk kontekst har han det sidste årti fokuseret på resistensudvikling af bakterier og resistensmekanismer på genniveauet samt regulering af resistensgener i sygdomsfremkaldende bakterier.

Særlig viden om:
 • Klinisk mikrobiologi
 • Methicillin resistant Staphylococcus aureus
 • Generel molekylærbiologi herunder PCR og qPCR
 • Molekylærbiologi microarray
 • Molekylær mikrobiologi i komplekse økosystemer
 • Mikrobiologi og infektionshygiejne