Del

Optagelseskriterier

  • Bachelor of Science i ergoterapi eller tilsvarende
  • Engelsk på niveau 6.5 ifølge International English Language Testing Service Score (IELTS) eller tilsvarende

Ansøgere fra europæiske lande skal indsende ansøgning senest 15. september. Ansøgere fra lande uden for Europa skal indsende ansøgning senest 15. juni til start på uddannelsen året efter i januar.

Akademiske forudsætninger og uddannelsesniveau svarende til Bachelor of Science i ergoterapi

Ansøgere skal være bachelor of science i ergoterapi fra en ergoterapeutuddannelse som er anerkendt af the World Federation of Occupational Therapy (WFOT).

Har du ikke en bachelor of science i ergoterapi, skal din ansøgning vedlægges en portfolio (se næste afsnit) som dokumentation for dine akademiske kompetencer. Optagelsesudvalget vil vurdere hver enkelt ansøgers erhvervs- og studiemæssige erfaringer med henblik på, hvordan det ækvivalerer med bachelor of science i ergoterapi.

Et vigtigt parameter i vurderingen af ansøger vil være det gymnasiale niveau, der ligger forud for uddannelsen som ergoterapeut og studieintensiteten i ergoterapeutuddannelsen (mindst 3 år = 180 ECTS = 5040 timer).

Ved vurdering af indholdet i ergoterapeutuddannelsen vil der blive lagt vægt på:

  • Kvaliteten og mængden af basal videnskabelig teori og metode
  • Det begrebsmæssige grundlag for ergoterapi og aktivitetsvidenskab (Occupational Science)
  • Et selvstændigt forskningsorienteret projekt inden for ergoterapi

Ved vurdering af portfolio får man samtidig vejledning om evt. behov for opkvalificering for at kunne blive optaget. Dette kan opnås ved at gennemføre hele eller dele af 'Extracurricular Master Qualifying Courses', som Masterprogrammet udbyder som fjernstudie.

Adgangsgivende kompetencer til den europæiske Master of Science i ergoterapi

Kompetencer baseret på Dublin descriptors på Bachelor of Science niveau:

  • Viden og forståelse er baseret på den nyeste, anerkendt faglitteratur og viden inden for området
  • Anvendelse af viden og forståelse gennem konstruktiv og systematisk argumentation
  • Vurdering som er baseret på systematisk indsamling og fortolkning af relevante data
  • Formidling af information, ideer, problemstillinger og løsningsmuligheder
  • Læringsmæssige kompetencer til at kunne gennemføre et studie med høj grad af selvstændighed

Udvælgelse af studerende

Det er essentielt for programmets ide og rationale, at et hold sammensættes med studerende fra forskellige lande. Det vil indgå som en del af udvælgelsesprocessen. Hvis man ikke optages på holdet, men opfylder adgangskriterierne, optages man på venteliste. Der vil maximalt blive optaget 30 studerende på et hold.

Yderligere information om uddannelsen

Du kan få yderligere information ved at kontakte modulkoordinatoren i Næstved, Mette Andresen, tlf. 7248 2590, mea@pha.dk eller Masteruddannelsens administrationskontor på Amsterdam University of Applied Sciences i Holland.

Overvejer du at ansøge om optagelse, anbefales du at kontakte masterprogrammet for nærmere information, Mr. Joost Broersen, ot-euromaster@hva.nl. Her får du også ansøgningsskema.

Du kan læse mere om uddannelsen på deres website her