Del

Moduler- Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge (med tilskud fra Socialstyrelsen)

Få kompetencer til at arbejde inddragende med børn, unge og familier i udsatte positioner.
I socialt arbejde med udsatte børn og unge er det vigtigt, at du har et indgående kendskab til de nyeste og forskningsbaserede metoder, så du kan…
Få kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner.
2. dec. 2021 - 1. apr. 2022
Få styrket dine kompetencer til at arbejde med seksuelle overgreb på børn og krænkende adfærd over for børn.
Få styrket dine kompetencer til at arbejde teoribaseret og reflekteret med børn og unge med funktionsnedsættelser.
Bliv bedre til at arbejde teoribaseret og reflekteret med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.

Vi har stadig ledige gratis pladser til moduler i efteråret 2021.

Økonomisk støtte

Tilskuddet fra Socialstyrelsen betyder, at modulerne er gratis for den fastlagte målgruppe

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til enkeltmoduler: 
Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse.

Tilskud til den samlede uddannelse:
Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

Der er fortsat pladser på alle moduler og det er muligt at få op til 80% tilskud via Den kommunale kompetencefond 

 Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere