Del

Arrangementer

Kursus i valgfaget "Billedkunst"
Er du klar til at Billedkunst nu bliver obligatorisk 6. kl. og et valgfag med prøve i 8. kl.?
Med dette kursus bliver du opdateret i fagets…
Kursus i valgfaget "Musik"
Dette kursus giver inspiration og ideer til undervisning i valgfaget musik - såvel den daglige undervisning som til den afsluttende prøve.
Grafisk facilitering i en pædagogisk kontekst
15. - 29. sep. 2020
Bliv i stand til at tegne og visualisere i nu’et. Med enkle greb kan du konkretisere tanker i en skitse og fx forberede skabeloner til din praksis. …
Børn og unges online-liv på kanten. Hvordan forebygger vi, at det udvikler sig ekstremt?
Flere tidspunkter
Bliv klogere på, hvad der er på spil i børn og unges digitale liv, samt i tilgange og metoder til at forebygge online-ekstremisme.
Samfundsfagslærernes dag 2020
11. marts 2020
Penge er ikke det eneste svar, men de gør en forskel. Sæt økonomien på skemaet i samfundsfagsundervisningen - få inspiration på årets konference. …
Pædagogers arbejde på specialskoler
16. mar. - 29. apr. 2020
Arbejder du som pædagog på en specialskole, får du nu mulighed for at få styrket dine kompetencer til at arbejde med børnenes trivsel, læring og…
Demantec konference: Når velfærdsteknologi møder praksis – hvad så?
17. mar. 2020
Denne konference udfolder teknologibegrebet og præsenterer resultater fra projekter om anvendelse og betydning af velfærdsteknologi i praksis.
AKT-konferencen 2020
18. marts 2020
Årets konference for AKT-lærere og –pædagoger, inklusionsvejledere, ressourcepersoner, konsulenter og andre interesserede.
PLC-ambassadørdag i Sorø
24. marts 2020
Vi inviterer skolernes PLC’er, faglige vejledere og andre relevante personaler til en gratis eftermiddag i samarbejdet tegn.
Matematik i marts 2020
26. marts 2020
I år har vi sat fokus på elevernes arbejdsmåder i matematik, herunder bl.a. hvordan angriber de en problemstilling og læser faglige tekster.…
PLC-ambassadørdag i Vordingborg
31. marts 2020
Vi inviterer skolernes PLC’er, faglige vejledere og andre relevante personaler til en gratis eftermiddag i samarbejdet tegn.
Informationseftermiddag om specialuddannelsen i borgernær sygepleje
4. maj. 2020
Som specialsygeplejerske i borgernær sygepleje vil du kunne varetage sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb med særligt ansvar for kvalitet…
Konference: Børnehaveklasseleder 2020
5. maj 2020
Litteratur og fortællinger, bevægelse, co-teaching og meget mere. Få ny faglig viden og inspiration til din hverdag i børnehaveklassen.
Dansk lige nu 1.-4. klasse - konference
22. september 2020
Konferencen er under udarbejdelse og prisfastsættes senere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Dansk lige nu 5.-10. klasse - konference
7. oktober 2020
Konferencen er under udarbejdelse og prisfastsættes senere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Læsevejlederkonferencen 2020
29. oktober 2020
Konferencen er under udarbejdelse og prisfastsættes senere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Musikfagets dag 2020
12. november 2020
Konferencen er under udarbejdelse og prisfastsættes senere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!