Del

Arrangementer

Undringsværksteder i pædagogisk praksis
23. oktober 2017 - 21. november 2017
- at undre sig er en vigtig bestanddel i det daglige pædagogiske arbejde, da det kan åbne mulighed for bedre og dybere faglig snak og give større…
Historielærernes dag 2017
26. oktober 2017
Vi sætter spørgsmål ved, hvem og hvad der bestemmer indholdet i historieundervisningen, samt hvad der er det vigtigste i faget. Du bliver præsenteret…
Debat - Hvordan gør vi sammen en forskel for de mindste børn?
30. oktober 2017
- hvordan styrker vi den tidlige indsats, så alle børn får de bedste forudsætninger for læring og livsduelighed?
SBFI Food Innovation & Knowledge Bridging - open seminar
31. oktober 2017
We invite innovative Small and Medium Enterprises (SME’s) from the food sector, Innovation Actors and Officials into the "project engine room" to…
Fyraftensmøde
31. oktober 2017 - 21. november 2017
Hvordan sikres en retvisende visitering af borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp?
Læsevejlederkonference 2017
2. november 2017
Bliv opdateret inden for emner som sprogudvikling, staveundervisning, sprog og matematik m.m. og hent inspiration hos aktuelle materialer, projekter…
Temadag: Dokumentation, måling og evaluering af samskabende processer
2. november 2017
Hvordan måler vi resultater af samskabelse? Og hvordan dokumenterer vi den værdiskabelse, som samskabelse kan fører til?
Åbent hus på Fysioterapeutuddannelsen
6. november 2017 - 7. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Åbent hus på Leisure Management-uddannelsen
6. november 2017 - 9. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Åbent hus på Læreruddannelsen
6. november 2017 - 8. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Åbent hus på Pædagoguddannelsen
6. november 2017 - 9. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Åbent hus på Socialrådgiveruddannelsen
6. november 2017 - 9. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Åbent hus på Sygeplejerskeuddannelsen
6. november 2017 - 9. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Åbent hus på Administrationsbachelor
7. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Åbent hus på Ergoterapeutuddannelsen
7. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Åbent hus på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
7. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Åbent hus på Bioanalytikeruddannelsen
7. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Musikfagets dag 2017
8. november 2017
Vær med til en hel dag med spændende musikalske workshops, hvor du får input til musikundervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet.
Information Event | International Teacher Education
8. november 2017
Learn more about the International Honours Degree in teaching in Vordingborg
Information Event | Biotechnology
9. november 2017
Learn more about the Bachelor of Engineering in Biotechnology in Kalundborg.
Åbent hus på Diplomingeniør i Bioteknologi
9. november 2017
Kom og mød vores undervisere, studerende og studievejledere, hør oplæg, få en rundvisning på campus og hør om dine internationale muligheder under…
Tur til Folketinget
13. november 2017
Tag med på inspirationsdag for samfundsfagslærere, som bl.a. byder på oplæg ved Jakob Ellemann-Jensen og Hans Engell samt information om Folketingets…
Hvordan tager man dialogen, når den unge ryger hash?
14. november 2017 - 1. marts 2018
Det forsvinder ikke, fordi vi siger, at vi ikke vil have det. En temadag hos CFU sætter fokus på udfordringerne og giver svaret gennem et indblik i…
Conference Children and Youth on the Edge the 16-17th of november 2017.
16. november 2017 - 17. november 2017
University College Absalon, Denmark, is happy to host the conference Children and Youth on the Edge the 16-17th of November 2017 on Campus Roskilde …
Docenttiltrædelsesforelæsning: Faglige orienteringer i pædagogisk praksis
16. november 2017
Til markering af Randi Nygård Andersens tiltrædelse som docent ved Center for pædagogik inviterer Center for pædagogik til tiltrædelsesforelæsning…
Docenttiltrædelsesforelæsning  ”Anvendt forskning i fysio- og ergoterapi”
17. november 2017
Til markering af Jeanette Præstegaards tiltrædelse som docent den 1. oktober 2016 inviterer Center for Ernæring og Rehabilitering,…
Avanceret kursus i diabetes for sundhedsprofessionelle
27. november 2017 - 28. november 2017
2 dages avanceret kursus i diabetes
Datainformeret skoleledelse - en konference for skoleledelse og forvaltninger
6. december 2017
Hvordan får man overblik og styr på data, og hvordan iværksætter man en kultur, der er i stand til at tage kvalificerede valg bistået og underbygget…
Temadag om beskæftigelsesområdet
10. januar 2018
For fysio- og ergoterapeuter der arbejder med afklaring af borgernes arbejdsevne og ressourcer i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats. …
Kursus i specialpædagogik og teknologi
10. januar 2018 - 14. februar 2018
Få kompetencer til at anvende teknologi til sansestimulering, læring, underholdning og fritidsbrug i specialpædagogiske arbejde.
Gratis lærerkursus: Innovation og teknologi
11. januar 2018 - 1. marts 2018
Folke- og grundskolelærere i Region Sjælland inviteres til 4 gratis kursusdage om innovation og teknologi i undervisningen som en del af projektet…
Kursus i EU’s persondataforordning
23. januar 2018 - 24. januar 2018
Få viden og redskaber til at implementere forordningen i din organisation
Temadag - Børn med autismespektrumforstyrrelser
7. februar 2018
På temadagen trænes du i det konstruktive forældresamarbejde på baggrund af viden om autismediagnosen og familiernes særlige vilkår
Temadag - Nye veje til beskæftigelse for borgere med handicap
28. februar 2018
Temadag om nye veje til beskæftigelse for borgere med handicap – når serviceloven og beskæftigelsesindsatsloven spiller sammen
Temadag - At skrive den gode afgørelse
7. marts 2018
På denne temadag vil du med afsæt i konkrete cases og eksempler fra Ankestyrelsen blive bedre rustet til at skrive afgørelser.
Temadag - Flexjob og kompensation til borgere med handicap
14. marts 2018
Få indsigt idet juridiske grundlag for arbejdet med flexjob og mulighederne for kompensation i forbindelse med ansættelse af borgere med handicap. …
Temadag - Det professionelle forældresamarbejde på børnehandicapområdet
21. marts 2018
At have et barn med funktionsnedsættelse påvirker hele familien. Omvendt, påvirkes barnet af familiens trivsel og måde at håndtere…
Temadag - Tværprofessionelt samarbejde omkring børn i psykiatrien
10. april 2018
Temadagen har fokus på betydningen af et fælles fundament mellem socialforvaltningen og psykiatrien i et tidligt og forebyggende samarbejde omkring…
Grammatikken under lup - konference for fremmedsprog
12. april 2018
Vær med, når vi retter spotlyset mod grammatikken i sprogundervisningen. Du kan opleve faglige oplæg, workshops, udstillinger fra forlag og netværk…
Temadag om Serviceloven §41 og §42 - Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste
18. april 2018
Hvem er personkredsen i Servicelovens §41 og §42? Hvad siger erfaringerne fra Ankestyrelsens praksis og hvordan laves vurderingerne?
Cxense Display