Gå til hovedindhold

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog handler både om en særlig elevgruppe og et fag i skolen. Her lærer du nemlig at planlægge undervisning til gruppen af flersprogede elever i skolen. 

Skolebillede med hånd i vejret

Overordnet lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere faget dansk som andetsprog.

Flersprogede elever skal i faget have styrket deres dansksproglige kompetencer med udgangspunkt i den kulturelle baggrund, som de hver især møder op med. På denne måde understøtter du flersprogede elevers muligheder for at deltage på lige fod med andre elever i skolens fag.

Du lærer, hvordan nyankomnes sprog udvikler sig fra få ord som fx ”hej med dig” til eleverne behersker dansk sprog flydende. Sproglig diversitet og forholdet mellem sprog, kultur og identitet er et omdrejningspunkt i faget.Den målrettede pædagogiske viden inden for arbejdet med andetsprog, er med til at støtte overgangen fra basisundervisning til almenundervisning for nyankomne elever. Du får også mulighed for at samarbejde med andetsprogsvejledere i forhold til test og evaluering af flersprogede elevers sproglige udvikling.

Du vil opleve og prøvet dansk som andetsprog af helt tæt på, da besøg og praktik på skoler med mange flersprogede elever er en naturlig del af undervisningsfaget.

Tablist controls

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle adgangskrav til læreruddannelsen for at kunne vælge dansk som andetsprog.