Gå til hovedindhold

Ph.d. forsvar - Kunsten at sætte sig kropsligt i den andens sted – kinæstetisk empati i pædagogisk praksis

Det er en stor glæde for både Designskolen Kolding og Professionshøjskolen Absalon, at invitere til en festlig dag den 24. maj 2024, når lektor Sisse Winther Oreskov forsvarer sin Ph.d.-afhandling: Kunsten at sætte sig kropsligt i den andens sted – kinæstetisk empati i pædagogisk praksis

Foto af Sisse

Sisse Winther Oreskov

Om Ph.d.-afhandlingen
Ph.d.-projekt udspringer af en interesse for pædagogers kropslighed som en del af fagligheden og et behov for at skabe et undervisningsdesign, der kan understøtte arbejdet med handlende og sansende vidensformer på pædagoguddannelsen. Begrebet kinæstetisk empati har været afsæt for dette arbejde, og projektet har taget afsæt i følgende forskningsspørgsmål: Hvilke kendetegn er der ved kinæstetisk empati i en pædagogisk kontekst, og hvordan kan et undervisningsdesign, der understøtter pædagogstuderendes opmærksomhed overfor kinæstetisk empatiske handlemåder designes? 

Metodologisk er projektet forankret i design-based research og empirien er genereret gennem designeksperimenter med legekvaliteter. 

Projektet bidrager med domænespecifik teori om kinæstetisk empatiske handlemåder i en pædagogisk kontekst, hvilket beskrives som en collage med 11 tematikker. Med afsæt i den opnåede viden om kinæstetisk empati er undervisningsdesignet ’Giv kroppen ordet’ udviklet i samarbejde med undervisere og studerende på pædagoguddannelsen. Derudover bidrager projektet til designforskningsfeltet ved at forbinde design-based research med somadesign og derigennem tilføre designforskningsprocessen sanselig kvalitet. 

Program for dagen
Kl. 13.00 – 16.00
Ph.d.-forsvar 
Auditoriet                                     

Kl. 16.00 – 17.00 
Reception
I hall´en foran auditoriet.

Tilmelding
Alle er velkomne. Af hensyn til forplejning, bedes du tilmelde dig via dette tilmeldingslink senest den 15. maj 2024. 

Bedømmelsesudvalg

  • Gunn Helene Engelsrud, Professor, Department of Sport, Food and Natural Sciences at Faculty of Education, Arts and Sports, Western Norway University of Applied Sciences, Norway
  • Lars Emmerik Damgaard Knudsen, lektor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Afdelingen for Fagdidaktik, Emdrup. Aarhus Universitet, Denmark
  • Sune Klok Gudiksen, Associate professor, Designskolen Kolding - Research group Design-for-play, Denmark (formand).

 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Helle Marie Skovbjerg, professor Designskolen Kolding
  • Projektvejledere: Mikkel Snorre Wilms Boysen, docent Professionshøjskolen Absalon og Merete Cornét Sørensen, docent Professionshøjskolen Absalon
  • Ekstern vejledning: Helle Winther, lektor Københavns Universitet

I samarbejde med

Ved spørgsmål til ph.d. forsvaret kan du kontakte:

Forskningsleder
Martin Hoffmann 
Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon på Absalon
maho@pha.dk