Gå til hovedindhold

Aktiviteter på tværs af fagområder

Størstedelen af Absalons forsknings- og udviklingsaktiviteter er forankret i Absalons FoU-miljøer.

Dertil har Absalon i samarbejde med praksis flere større projekter på tværs af centre og/eller på tværs af Absalons forsknings- og uddannelsesområder. Projekterne adresserer bredt fremtidens udviklings- og kompetencebehov og har overordnet fokus på:

  • Fremtidens kompetencer – projekter i samarbejde med aftagere og andre uddannelsesinstitutioner i region Sjælland om styrkelse af uddannelse og kompetenceudvikling generelt, herunder udvikling af Absalons uddannelsesaktiviteter og fødekæderne hertil
  • Fremtidens praksis – projekter og samarbejde med offentlige og private virksomheder om innovation og udvikling i region Sjælland