Gå til hovedindhold
Campus Roskilde indefra

Find en forsker

Her kan du finde forskere, som stiller deres forskningsbaserede viden til rådighed for medier, organisationer og virksomheder. Profilerne indeholder kontaktoplysninger og korte beskrivelser af forskernes vidensområder.

Foto af Anja Weirsøe Dynesen

Anja Weirsøe Dynesen (andy)

Lektor
Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Slagelse

Anja Weirsøe Dynesens vidensområde tager afsæt i ernæringsvidenskab og odontologi og sætter fokus på ernæringstilstand, generel og oral sundhed i relation til rehabilitering og palliation; f.eks. hos personer med spiseforstyrrelser og personer med hoved-halskræft.

Særlig viden om:
 • Dysfagi – problemer relateret til at synke, spise og drikke
 • Kost, ernæring og oral sundhed
 • Spiseforstyrrelser
 • Hoved-halskræft
Foto af Margit Annie Dall Aaslyng

Margit Annie Dall Aaslyng (mada)

Docent
Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Slagelse

Margit Dall Aaslyng er ekspert inden for fødevarekvalitet med fokus på både udvikling af nye, og optimering af eksisterende, fødevarer. Målet er sunde, velsmagende fødevarer, og det opnås ved at kombinere en innovativ tilgang til processen med en dybdegående viden om vurdering af kvalitet, såvel sensorisk som instrumentel, samtidig med en fokus på produkternes ernærings- og sundhedsmæssige værdi. Margit har ud over en phd. i fødevarekvalitet en master i innovation.

Særlig viden om:
 • Udvikling og optimering af sunde, velsmagende fødevarer
 • Sensorik og forbrugeranalyser
 • Mæthedsstudier
 • Forsøgsdesign og dataanalyse
 • Kød, råvarekvalitet og tilberedning

Rikke Højer Nielsen (rho)

Lektor
Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Slagelse

Rikke Højers vidensområde er fødevaredesign og forbrugeradfærd samt sundhedsfremme gennem maddannelse med særlig fokus på børn.

Særlig viden om:
 • Fødevaredesign og produktudvikling
 • Forbrugeradfærd ift. mad og måltider
 • Sundhedsfremme gennem maddannelse
 • Adfærdsændringsstrategier
 • Eksperimentel læring og praksisfællesskaber i forhold til mad og sundhedsfremme
 • Tværvidenskabelig forskning og mixed methods forskningsmetoder