Gå til hovedindhold
Campus Roskilde indefra

Find en forsker

Her kan du finde forskere, som stiller deres forskningsbaserede viden til rådighed for medier, organisationer og virksomheder. Profilerne indeholder kontaktoplysninger og korte beskrivelser af forskernes vidensområder.

Dorethe Bjergkilde (dobj)

Lektor
Center for Ledelse og Organisering
Roskilde

Dorethe Bjergkilde, Ph.d. og Lektor, har viden om fællesskabende forandringsprocesser, ledelse og organiseringsprocesser, kreative og æstetiske læreprocesser, pædagogisk psykologi og uddannelsesudvikling. Dorethe Bjergkilde forsker inden for ledelse og organisering af fællesskabende forandrings- og samarbejdsprocesser i folkeskolen. Derudover forsker hun i fællesskaber for socialt udsatte samt fællesskabende processer på tværs på af civile og kommunale organiseringer. Dorethe arbejder tværdisciplinælt (psykologi, antropologi, sociologi og filosofi) og har stor erfaring inden for (post)kvalitativ metodeudvikling.

Særlig viden om:
 • Forandrings- og samarbejdsprocesser

 • Fællesskabelse og kreative læreprocesser

 • Tværorganisatorisk ledelse og organisering

 • Kvalitative undersøgelsesmetoder

Eva Pallesen (evpa)

Docent
Center for Ledelse og Organisering
Roskilde

Eva Pallesens vidensområde er æstetik og kreativitet i relation til ledelse og organisation, herunder i relation til fællesskab, arbejdsliv og organisatorisk læring. Desuden arbejder Eva med den auditive side af organisation og ledelse – altså hvordan lyd og lytning er med til at forme fagprofessionelle og ledelsesmæssige praksisser. Eva har en baggrund i statskundskab og har i forskellige sammenhænge desuden arbejdet med tilgange inden for evaluering og styring.

Særlig viden om:
 • Kreativitet og æstetik i organisationer
 • Fællesskab og ledelse
 • Arbejdsliv

Jesper Knudsen (jekn)

Adjunkt
Center for Ledelse og Organisering
Roskilde

Jesper har en ph.d. med afsæt i systemteoretiske perspektiver på faglig udvikling. Dette afsæt bruger Jesper til at forme udviklingsperspektiver inden for ledelse, der fokuserer på sammenhænge mellem strategitekster, praksisfællesskabers forståelse heraf og forandring i organisationer. Disse forhold handler især om, hvordan vi kan arbejde med strategiudvikling og forandring som gradvist formet og kreativt gennem fokus på medarbejderens kompetencer/praktiske visdom.

Særlig viden om:
 • Kompetenceudvikling
 • Formelle og uformelle samtaler som potentiale for udvikling af responsivitet.   

Lonni Hall (loha)

Lektor
Center for Ledelse og Organisering
Roskilde

Lonni Hall, Lektor Ph.d. University College Absalon, cand. mag. i filosofi fra Københavns Universitet, filosofisk rådgiver fra Oslo Universitet/Norsk selskab for filosofisk praksis, udannet lærer med lærererfaring, etableret billedkunstener (medlem af BKF, Kunstforeningen af 18. nov m.v.)

I sin forskning er Lonni særligt optaget af filosofi og ledelse og har skrevet sin Ph.d. i skoleledelse. Hun har udgivet en række artikler og bøger om ledelse med en filosofisk optik. Hun har tidligere været optaget af de klassiske filosoffer. De senere år har hun især fokuseret på filosoffen Gilles Deleuzes tænkning omkring betydningen af stemninger, begær og materialitet for, hvordan begivenheder bliver til i den daglige praksis. Det handler om ledelse – også pædagogisk ledelse - i hverdagens rod og uforudsigelighed.

Særlig viden om:
 • Skoleledelse
 • Ledelse og filosofi
 • Posthumanisme
 • Gilles Deleuze
 • Begær og begivenhed

Maja Marie Lotz (mmlo)

Adjunkt
Center for Ledelse og Organisering
Roskilde

Maja Marie Lotz er uddannet sociolog og har mange års erfaring med forskning og undervisning inden for organisatorisk læring og samskabelse. Hun har en PhD i samskabelse og har tidligere været ansat som adjunkt i organisationssociologi på CBS og som lektor i organisatorisk læring på DPU.

Hendes forskning omhandler organisatorisk læring, samskabelse, praksisbaseret innovation, koordineringsmekanismer samt organisering og ledelse af tværgående samarbejde.

Særligt er Maja interesseret i, hvordan organisationer gennem ændringer i arbejdsorganisation og ledelsesformer udvikler fællesskaber og måder at skabe kontinuerlige og bæredygtige forbedringer via samarbejde og læring på tværs af organisatoriske skel.

Marie Kirstejn Aakjær (maaa)

Docent
Center for Ledelse og Organisering
Roskilde

Marie Aakjær er ekspert indenfor social innovation, tværgående samarbejde og læring i organisationer og har i flere år arbejdet med udvikling, ledelse og facilitering af forskning og uddannelse indenfor sundhedsområdet, ældreområdet og det sociale område. Marie indgår i nordisk ministerråds ekspertnetværk om voksnes læring i arbejdslivet, har en Erhvervs-Ph.d i social innovation og organisatorisk læring samt professionel baggrund i co-design.

Særlig viden om:
 • Ledelse af velfærdsinnovation
 • Læring i arbejdslivet, livslang læring og organisatorisk læring
 • Tværgående/grænsekrydsende ledelse
 • Social innovation og samskabelse
 • Design thinking og co-design

Martin Gylling (magy)

Lektor
Center for Ledelse og Organisering
Roskilde

Martin bidrager til procesteoretisk tænkning med studier af kreativitet og læring. Han har bagrund i en kunstnerisk praksis som moderne danser og koreografi. Derfor har krop, bevægelse og æstetik stor betydning i beskæftigelsen med ledelse og organisatorisk udvikling. De seneste år har Martin bidraget til forskning indenfor psykisk arbejdsmiljø med fokus på moralsk stress indenfor forskellige velfærdsprofessioner.

Prioriterede forskningsprojekter:

 • Moralsk stress i pædagogers samarbejde. BUPL forskningsmidler, 2023-2025
 • Arbejdsmiljøforskning om Moralsk stress, ”Med samvittigheden på arbejde”. Arbejdsmiljøforskningsfonden, 2021-2023
 • Faglig ledelse blandt skoleledere med henblik på øget læringsudbytte for elever. Kalundborg kommune. A.P. Møller Fondens (APM), 2019 - 2024
 • Kreativitets studier, ”Processuel strategi i organisationer”. Om planlagt vs processuel tilgang til strategi ; Om at kombinere det ”at føre” vs. ”at gøre” proces i realisering af forandringstiltag/ skabelse / læring, 2010-2013
Særlig viden om:
 • Moralsk stress
 • Kreativitet og læring
 • Faglig ledelse