Gå til hovedindhold
Campus Roskilde indefra

Find en forsker

Her kan du finde forskere, som stiller deres forskningsbaserede viden til rådighed for medier, organisationer og virksomheder. Profilerne indeholder kontaktoplysninger og korte beskrivelser af forskernes vidensområder.

Foto af Anders Falk Brekke

Anders Falk Brekke (afr)

Lektor
Fysioterapeutuddannelsen
Næstved

Anders Falk Brekkes vidensområde er undersøgelse, diagnostik og behandling af kroppens muskuloskeletale system samt kvantitative forskningsmetoder.

Særlig viden om:
 • Anatomi og biomekanik
 • Klinisk ræsonnering og diagnostik
 • Kvantitative forskningsmetoder

 

Foto af Anja Weirsøe Dynesen

Anja Weirsøe Dynesen (andy)

Lektor
Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Slagelse

Anja Weirsøe Dynesens vidensområde tager afsæt i ernæringsvidenskab og odontologi og sætter fokus på ernæringstilstand, generel og oral sundhed i relation til rehabilitering og palliation; f.eks. hos personer med spiseforstyrrelser og personer med hoved-halskræft.

Særlig viden om:
 • Dysfagi – problemer relateret til at synke, spise og drikke
 • Kost, ernæring og oral sundhed
 • Spiseforstyrrelser
 • Hoved-halskræft

Christian Ildrup Gadgaard (ciga)

Adjunkt
Sygeplejerskeuddannelsen
Roskilde

Christian Gadgaards vidensområde er de seneste årtiers fokus på sundhedsfremme og forebyggelse - nationalt, regionalt og kommunalt, og dominerende sundhedspolitikker, sundhedsforståelser, indsatsområder og interventioner.

Særlig viden om:
 • Kritisk sundhedsfremmeforskning
 • Målgruppeanalyser
 • Ulighed i sundhed

Elise Bromann Bukhave (ebb)

Lektor
Ergoterapeutuddannelsen
Næstved

Elise Bromann Bukhaves vidensområde har afsæt i humanistisk sundhedsvidenskab og i praksis teori med en særlig interesse for at forstå menneskelige problemer og muligheder i en samfundsmæssig kontekst. Elise arbejder med data genereret ved kvalitative forskningsmetoder (etnografisk feltarbejde, interview, foto-interview) og har erfaring med fundraising og ledelse af større forsknings- og udviklingsprojekter. Elise er i forhold til projektledelse IPMA-certificeret på C-niveau.

Særlig viden om:
 • Rehabilitering med særligt fokus på hverdagslivet for borgere med kroniske eller livstruende lidelser
 • Skabende aktiviteter og deres sundhedsfremmende potentiale
 • Udvikling af professionsuddannelser - særligt de sundhedsfaglige
 • Udvikling af det teoretiske fundament for ergoterapi og aktivitetsvidenskab

Helle Stegger (hste)

Lektor
Fysioterapeutuddannelsen
Roskilde

Helle Steggers vidensområde er pædiatrisk fysioterapi og samarbejde om inkludering af børn med autisme spektret, ADHD og Tourette i pædagogisk psykologisk rådgivning. Hun har også fokus på udvikling af motoriske kompetencer i indskolingen, og som oftest i tæt samarbejde med sundhedsplejersker, specialskolelærer og motorik pædagoger

Særlig viden om:
 • Pædiatrisk fysioterapi indenfor neurologi, rheumatologi, ortopædi, onkologi, prematuritet.
 • Inklusion af børn med autisme spektret, ADHD og Tourette i pædagogisk psykologisk rådgivning
Foto af Hemant Juneja

Hemant Juneja (heju)

Lektor
Fysioterapeutuddannelsen
Næstved

Hemant's core teaching and research areas are within the field of musculoskeletal and sports physiotherapy. In addition, he is interested in clinical practice, professional roles of the physiotherapist and quality of education at the undergraduate level.

Særlig viden om:
 • Teaching and research in Musculoskeletal diagnosis
 • Developing learning pathways for physiotherapy educations
 • Teaching and research in Sports Injuries
 • Prevention and Rehabilitation
 • New learning methods for physiotherapy students
Foto af Jesper Larsen Mærsk

Jesper Larsen Mærsk (jlm)

Lektor
Ergoterapeutuddannelsen
Næstved

Jesper Larsen Mærsks ekspertområde er kvalitativ forskning i forhold til hvordan mennesker med kroniske og livstruende sygdomme oplever og håndterer deres hverdag. Han har fokus på hvordan hverdagslivet danner rammer og betingelser for hvordan sygdom og behandling påvirker og samspiller med identitetsopfattelser og sygdoms- og sundhedsforståelser.

Særlig viden om:
 • Brugerperspektiver på sygdom, sundhed og behandling
 • Rehabilitering og palliation med særlig fokus på hvordan det opleves og håndteres af den enkelte
 • Mænd, sygdom og udsathed
 • Aktivitetsvidenskab og begrebsudvikling
Foto af Line Elisabeth Lindahl-Jacobsen

Line Elisabeth Lindahl-Jacobsen (lija)

Docent
Ergoterapeutuddannelsen
Næstved

Line Lindahl-Jacobsen er ekspert i palliation og har i mange år arbejdet med at udvikle indsatser rettet mod at leve et meningsfuldt hverdagsliv, trods livstruende sygdom. Hun deltager i nationale ekspertnetværk og sidder i bestyrelsen for Ergoterapifagligt selskab for kræft og palliation.

Særlig viden om:
 • Rehabilitering og palliation
 • At leve et meningsfuldt hverdagsliv, trods livstruende sygdom
 • Udvikling af interventioner - inddragelse af patienter og pårørende
 • Design og gennemførelse af kliniske studier (RCT)
 • Kræftrehabilitering - udviklingen i Danmark
 • Udvikling af kompetenceprofiler og retningslinjer
Foto af Lisbeth Aaskov Falch

Lisbeth Aaskov Falch (lifa)

Lektor
Sygeplejerskeuddannelsen
Holbæk

Lisbeth Aaskov Falchs vidensområde er patientforløb og –overgange set fra flere perspektiver (statsligt, sundhedsprofessionelt og patient/borger). Samt livsformer og livshistoriers betydning for patienter og borgeres navigation gennem patientforløb, særligt gamle menneskers. Lisbeth er optaget af etiske problemstillinger og dilemmaer i sygeplejepraksis, samt af at gøre brug af historisk udforskning i forståelse af nutidige sundhedsfaglige problemstillinger.

Særlig viden om:
 • Patientforløb og -overgange
 • Livsformer & gamle mennesker
 • Klinisk lederskab
 • Etik & sygepleje
 • Historisk udforskning
Foto af Vibeke Østergaard Steenfeldt

Vibeke Østergaard Steenfeldt (vst)

Lektor
Sygeplejerskeuddannelsen
Roskilde

Vibeke Østergaard Steenfeldts vidensområde er sygeplejeteori og omsorg med et særligt fokus på åndelig omsorg. Med afsæt i fænomenologisk tilgang til patienter (og andres) levede erfaringer er Vibeke særligt optaget af at vidensudvikle koncepter der tager højde for de etiske og eksistentielle aspekter ved sygeplejen.

Særlig viden om:
 • Patienterfaringer om åndelig omsorg i sygeplejen
 • Videnudvikling om åndelig omsorg i sygeplejen
 • Udvikling af viden om sygepleje ved brug af fænomenologisk og kvalitative metoder
 • De etiske/eksistentielle aspekter ved hospital- og anden pleje af syge mennesker