Gå til hovedindhold

Hverdagsliv og Sundhed

Hverdagsliv og Sundhed

Kroniske sygdomme er en stor samfundsmæssig udfordring. Vi udvikler metoder og redskaber, der hjælper til et meningsfuldt hverdagsliv.

Forskningsmiljøet Hverdagsliv og Sundhed inkluderer de tre forskningsprogrammer Sundhedseffekter af CRAFT, Hverdagsliv med kronisk sygdom, og Ældreliv med trivsel.

Vi udvikler og gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på at fremme et meningsfuldt hverdagsliv med sundhed og trivsel. De primære målgrupper er personer med svækkelse, livstruende eller kronisk sygdom, eller personer i udsatte positioner. Vi arbejder med kortlægning, udvikling, implementering og evaluering af sundhedsindsatser for både individer og grupper inden for rehabilitering, palliation og sundhedsfremme. Dette indebærer en kontinuerlig vidensudvikling og vidensomsætning gennem brug af tværvidenskabelige metoder og redskaber, som er tilpasset de kontekster, hvor viden skal anvendes.

Projekter samskabes med praksis og brugergrupper med henblik på at understøtte relevans og bæredygtighed. Vi samarbejder med nationale og internationale universiteter og andre forskningsinstitutioner, samt regioner, kommuner, almen praksis og andre aktører i lokalsamfund tillige med patientforeninger og andre interesseorganisationer.

Forskningsprogrammer

Signaturprojekter

Igangværende ph.d.-projekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Se flere projekter på UC Viden