Del

Børn og unges online-liv på kanten. Hvordan forebygger vi, at det udvikler sig ekstremt?

Bliv klogere på, hvad der er på spil i børn og unges digitale liv, samt i tilgange og metoder til at forebygge online-ekstremisme.

På kurset vil du arbejde med at udvikle metoder og greb med din egen praksis som omdrejningspunkt.
Fokus er på krydsfeltet mellem på den ene side de almene processer i relation til identitet, tilhørsforhold og in- og eksklusion og på den anden side de særlige fænomener, som børn og unge møder, når processerne finder sted online, såsom grooming, propaganda, rekruttering, konspirationsteorier,
misinformation mv.

Det får du ud af kurset

  • Kompetencer til at forholde dig nuanceret og undersøgende til, hvordan online fænomener påvirker centrale processer i børn og unges liv.
  • Redskaber til at kunne gå  i dialog med børn og unge om deres online-liv samt uhensigtsmæssige tendenser online, herunder også at kunne iværksætte åbne debatter med børn og unge.
  • Kompetencer at anvende tilgange og metoder i arbejdet med at forebygge online-ekstremisme og at udvikle og tilpasse sådanne tilgange og metoder til egen praksis.

Fagligt indhold

  • Kursusmateriale og ekspertoplæg, der giver indblik i de forskellige processer og fænomener, som præger feltet inden for online ekstremisme.
  • Greb og metoder, der kan virke forebyggende i forhold til, at disse udvikler sig i ekstrem retning

Aktiviteterne på og mellem undervisningsgangene lægger op til undersøgelse af, hvad der er på spil i børn og unges online-fællesskaber på ’kanten’.Målgruppe

Kommunale medarbejdere med børn- og ungekontakt, fx SSP-medarbejdere, klubmedarbejdere, lærere, pædagoger mv.Tilmelding
Campus Roskilde
8. november 2021
Start dato: 8. november 2021
Slut dato:  6. december 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Kurset er gratis. Anfør betalertype "Privatperson" ved tilmelding. Der fremsendes ikke faktura.

Undervisningsdatoer: 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12.
Undervisningstidspunkt: 9.30 - 15.30.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Tilmeld

Kurset er gratis