Gå til hovedindhold

Projektet: Velfærdsinnovation mellem kommune og civilsamfund – Fællesskabet som metode

Velfærdsinnovation mellem kommune og civilsamfund – Fællesskabet som metode

Fællesskaber for alle

Hvad ved vi om, hvordan fællesskaber åbnes for mennesker med forskellige behov for deltagelse? Hvordan kan man skabe fællesskaber og mødesteder, der har færre indgangsbarrierer og hvor flere eller mere fleksible former for deltagelse er mulig?

Den offentlige sektor står aktuelt med en udfordring i forhold til at udvikle velfærdsløsninger, der imødekommer komplekse problemstillinger som ensomhed, ulighed i sundhed, eller social udsathed. For at lykkes med dette, er det ikke tilstrækkeligt at skrue op for de eksisterende indsatser men kræver, at nye former for ressourcer og tilgange aktiveres. 

I denne sammenhæng er fællesskaber kommet i søgelyset – og nye typer samarbejder mellem kommune, civilsamfund og foreninger etableres for at skabe adgang for flere borgere eller for at understøtte nye fællesskabers opståen. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du kan arbejde med at starte, styrke og støtte diversitet i fællesskaber.

Materialet er blevet til på baggrund af projektet Velfærdsinnovation mellem kommune og civilsamfund, som er afviklet i årene 2019-2022 med finansiering fra Velux fondens pulje Fællesskaber for Alle. 

Fakta

Projektlead: Professionshøjskolen Absalon v docenterne Eva Pallesen & Marie Aakjær

Projektledere i Absalon: Dorethe Bjergkilde, lektor & Marie Aakjær, docent

Projektdeltagere i Absalon: Tine Murphy, lektor, Lonni Hall, lektor, Maria Hamilton Brown, lektor

Projektperiode: 15.januar 2019-31.december 2022

Samarbejdspartnere: SYMB & Slagelse Kommune

Bevillingsgiver Velux Fonden

At arbejde med diversitet i fællesskaber

Her finder du temaer, gode råd og spørgsmål til arbejdet med diversitet i fællesskaber. Publikationen samler de vigtigste læringspunkter fra tre initiativer i praksis, som på trods af forskellige rammer har det til fælles, at de trækker på elementer af ideer om åbenhed, medskabelse og diversitet i deltagelsesmuligheder: at gøre det muligt at deltage med forskellige ressourcer og baggrunde, og at deltagerne selv i større eller mindre grad kan forme aktiviteters indhold. Men hvad skal der til for at gøre det er muligt at deltage med forskellige ressourcer og baggrunde? I publikationen nedenfor finder du temaer, gode råd og refleksionsspørgsmål til arbejdet med diversitet i fællesskaber. 

Fællesskabelse gennem dagligt levet liv i krea-værkstedet

Hvordan bliver fællesskaber til i dagligt levet liv i krea-værkstedet? I podcasten taler Lonni Hall og Tine Murphy, lektorer på Absalon, om et fællesskab i en socialøkonomisk virksomhed hvor der strikkes. De tager udgangspunkt i en forståelse af fællesskabelse som en proces, inspireret af henholdsvis Weick og Deleuze. Podcasten handler om, hvordan opmærksomhed på mening, stemning og intensitet er vigtig for at understøtte fællesskabelse i praksis. Det omfatter en særlig opmærksomhed på aktivitet, rum, materialitet, værtskab og på fælles fortællinger.

Det ’åbne’ fællesskab og fleksible deltagelsesformer

Hvad ved vi om, hvordan fællesskaber åbnes for mennesker med forskellige behov for deltagelse? På trods af 'forenings-Danmarks' mange muligheder for at indgå i fællesskab, befinder en gruppe mennesker sig udenfor fællesskab, hvad enten det er arbejdsfællesskab eller fællesskaber i fritiden. I podcasten taler Karina Nobæk, jobkonsulent i Slagelse Kommune, og Marie Aakjær, Docent hos Absalon, om, hvordan man kan understøtte fleksible muligheder for at deltage i fællesskaber og giver eksempler på erfaringer med fællesskab i Affald+.

Hverdagsentreprenører og fællesskab

Hvad er hverdagsentreprenørskab og hvilken rolle spiller det i forhold til lokale fællesskaber? I podcasten fortæller Eva Pallesen og Marie Aakjær, docenter hos Absalon, om et lokalt fællesskab som eksisterer i mellemrummet mellem foreningsliv og kommunale indsatser, og som med en uformel organisering giver plads til stor diversitet i deltagelsesformer. Podcasten handler om, hvordan hverdagsentreprenører spiller en central rolle i at opretholde lokale, uformelle fællesskaber og om, hvordan hverdagsentreprenørskab kan styrkes og understøttes.

Samarbejder og deltagelsespositioner i åbne fællesskaber

Hvordan opstår, intensiveres, udebliver eller opløses samarbejder og deltagelsespositioner i fællesskabende processer, i og på tværs af civilsamfund og kommune? I podcasten taler lektor Dorethe Bjergkilde og docent Eva Pallesen om, hvorledes forskellige dynamikker betinger, hvorvidt en deltager kan være med, hvorvidt et fællesskab kan opstå, eller hvorvidt et samarbejde omkring et muligt fællesskab kan blive til. De taler om fællesskabelse ud fra en procesorienteret optik, der inspireret af affekt- og liminalitetsforskning giver en forståelse for de affektive og strukturelle svingninger, som deltagere, facilitatore og ledere må balancere mellem.

Praktiske erfaringer med at understøtte fællesskabelse med unge

Podcasten er en samtale mellem Lizette, som arbejder med fællesskabelse i praksis og Tine som forsker i det. De drøfter hvad man helt konkret kan gøre for at facilitere inklusion af mennesker i et fællesskab. De taler både om vigtigheden af lokalerne, stemningen, det man gør som facilitator og af de handlinger som man udfører sammen.
Logoer Slagelse kommune, Symb og Velux Fonden