Gå til hovedindhold

Obligatorisk modul Afgangsmodul Læringsvejleder

Med afgangsprojektet for retningen læringsvejleder kvalificeres til at kunne varetage igangsættende, udviklende, vejledende og koordinerende funktioner i forbindelse med skolens Pædagogiske Læringscenter.

Med afsæt i forsknings-, teoretisk og erfaringsbaseret viden inden for læring, didaktik og organisationsudvikling skal du vise, hvordan du i dit professionelle virke håndterer komplekse pædagogiske udviklingsopgaver, der angår læring og trivsel, samt didaktisk nytænkning i relation til elever, pædagogisk personale og skolen som organisation.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for retningens faglige område og det anføres i den skriftlige opgave, hvilke moduler uddannelsen er opbygget af og hvordan afgangsprojektet imødekommer læringsmålene for retningen.

Projektforløbet indledes med en fælles undervisningsgang for alle afgangsstuderende på Den pædagogiske diplomuddannelse med videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen.

Det er vigtigt at du ved tilmeldingen oplyser følgende:

  • Retning på diplomuddannelse
  • Evt. ønske til vejleder

Derudover skal du vedhæfte kopi af tidligere modulbeviser, hvis modulet/modulerne er gennemført ved en anden Professionshøjskole.

Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte

Afgangsprojektet er det afsluttende projekt, hvor en begrundet central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte, dokumenteres ved en afsluttende prøve.

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte