Gå til hovedindhold

Kursustilbud Faciliteret mødedag om praktikken på pædagoguddannelsen

Faciliteret mødedag for praktikvejledere, praktikansvarlige, ledere og konsulenter fra praksis samt praktikkoordinatorer fra Absalon, hvor vi udvikler og optimerer samarbejdet omkring de studerendes praktik?

Praktiksteder spiller en helt central rolle i uddannelsen af kommende pædagoger. Derfor er praktiksteder væsentlige lærings- og udviklingsrum, der har behov for justeringer, optimering og løbende kvalificering, så praktikopholdet både relaterer sig til uddannelsen generelt, til det lokale praktiksteds udvikling og til de konkrete dilemmaer og udfordringer, man møder som praktiksted.

Dagen faciliteres af konsulent fra Center for Pædagogik og kan fx handle om:

  • Praktikevaluering – hvad virker / virker ikke hensigtsmæssigt?
  • Dilemmaer i praktikken – herunder balancen mellem arbejdskraft og læringssted
  • Hvem er de nye studerende?
  • Afstemning af forventninger og muligheder
  • Nye tanker/handlinger omkring det fremtidige samarbejde