Gå til hovedindhold

Kursus Neuropsykologi og neuropædagogik inden for det specialiserede børneområde

Vil du styrke dine kompetencer til at tilrettelægge en hverdag for børn, der tager udgangspunkt i barnets unikke forudsætninger og stærke sider?

Med neuropædagogikken, som en del af din pædagogiske værktøjskasse, kan du på en ny og helhedsorienteret måde sætte fokus på både barnets læring, udvikling og dannelse

Alle børn er særlige - og nogle børn har brug for særlige indsatser. Det specialiserede børneområde stiller nye og større krav til den pædagogiske faglighed, hvor der tages udgangspunkt i nye perspektiver på pædagogiske tilgange og indsatser på tværs af det almene og specialpædagogiske område.

Dagtilbudsområdet rummer i dag i stigende omfang børn med et sårbart nervesystem; herunder børn med gennemgribende udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser – og det opleves som en udfordring at kunne tilgodese denne forskellighed godt nok.

Med en neuropædagogisk tilgang får man en helhedsorienteret tilgang, der tager afsæt i et holistisk menneskesyn og en forståelses- og refleksionsramme, hvor viden om sanserne samt hjernens opbygning og funktioner bliver omsat i pædagogisk praksis. 

Målgruppe

  • Pædagoger i 0-6 års området
  • Inklusionspædagoger
  • AKT-pædagoger
  • Ressourcepædagoger
  • Pædagogiske vejledere.