Gå til hovedindhold

Kursus Sciencepædagogik i dagtilbud

Alle dagtilbud skal arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science, men mange pædagoger oplever, at det er svært at varetage denne opgave. Dette kursus klæder dig på til at arbejde reflekteret med sciencepædagogik - både ude i naturen, og inde i institutionens eksisterende hverdag og rutiner.

I Den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 fremgår det, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer. Af disse seks læreplanstemaer er Natur, udeliv og science måske det læreplanstema, som pædagoger føler sig mindst rustet til at varetage.

“Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder” står der i den styrkede læreplan, men for at det kan lykkes kræver det pædagoger, som kan understøtte børn i at være nysgerrige på naturen og få erfaringer med natur og naturfænomener, og som kan støtte deres spirende forståelser for naturens sammenhænge.

Absalon har fra 2020 været i gang med et udviklingsprojekt Naturlig science i dagtilbud. Gennem målrettede aktiviteter blev 3-6 årige børns naturlige nysgerrighed og lyst til sciencetænkning afprøvet og udviklet i udvalgte dagtilbud. Viden fra dette projekt, samt det kommende BUPL-projekt Science ind i hverdagen - kan det virkelig være så enkelt?, danner grundlag for dette kursus.

Om kurset

Tablist controls