Gå til hovedindhold

Kurser Kursustilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien

Bliv endnu bedre til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder: Søg om et kursus i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. For ledere og medarbejdere, der ønsker at udvikle praksis mod recovery-orienteret rehabilitering.

Social- og Boligstyrelsen viderefører nu det populære kursustilbud målrettet medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien med fokus på:

  • Recoveryorienteret rehabilitering
  • Helhed og sammenhæng
  • Borgerens hverdagsliv
  • Psykiatri- og sundhedsfaglig viden
  • Psykiske vanskeligheder og misbrug

På Absalon er vi leverandør på kurser om Psykiatri-og sundhedsfaglig viden

Her sætter vi fokus på blandt andet recovery og mental sundhed. Kurserne har varighed af én til fem dage.

Med kursustilbuddet formidler Social- og Boligstyrelsen den aktuelt bedste viden om recovery og rehabilitering og giver deltagerne konkrete metoder og redskaber, der bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien.

Kursustilbuddet til socialpsykiatrien består af tre forskellige typer af kurser:

  • Videnskurser á en dags varighed, som afholdes over hele landet og i egen organisation
  • Praksiskurser på fem dage og et ledelsesmodul, der afholdes i egen organisation
  • E-læring, som kan tilgås overalt

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsen.  Derfor koster videnskurserne kun 400 kr. ekskl. moms, mens praksiskurser, lokale videnskurser og e-læring er gratis.

Tilmeld dig nu

Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter, mens kurserne udvikles og afholdes af Substans, Absalon, VIA og Komponent.

Læs mere om de enkelte kurser og tilmeld dig her