Gå til hovedindhold
Tallerken med mad

Uddannelsesforløb Mad Aktion – efteruddannelse for madkundskabslærere

Måske synes du – som mange andre madkundskabslærere – at det er svært at koble teori og praksis i din undervisning? Det kan være, du finder de nye krav, der knytter sig til valgfaget, udfordrende? Eller måske er du usikker på at føre dine madkundskabselever til prøve?

Alt det bliver du bedre til på Mad Aktion.

Denne efteruddannelse er for dig, der vil blive en endnu bedre madkundskabslærer – fagligt og didaktisk.  Du vil blive fagligt inspireret og bedre til at planlægge, gennemføre og evaluere valgfagsundervisningen, så den er i overensstemmelse med fagets mål, og du kan føre dine elever sikkert til prøven i madkundskab. 

Uddannelsen er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb. Det betyder, at dele af uddannelsen foregår i selve din undervisning, hvor du skal eksperimentere, afprøve og reflektere over egen undervisningspraksis. Derudover vil du møde din lokale landmand eller producent, og så skal du på Fagfestival i Madkundskab.

Fakta om uddannelsen

  • Fra november til april
  • Gratis deltagelse - skolen skal selv dække omkostninger til deltagernes transport og vikardækning.
  • 3 uddannelsesdage på nærmeste professionshøjskole
  • Besøg af gæstelærer på egen skole
  • 2 webinarer á 2 timers varighed
  • 1 fagfestival i madkundskab på nærmeste professionshøjskole
  • Selvstændigt arbejde på egen skole

Skoleåret 2023/24: Mad & Sundhed og Madlavning

Tilmelding

Tilmelding til forløbet sker via mail til hmo@pha.dk -  med følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Mailadresse
  • Ansættelsessted

Ved tilmelding opfordres til at min. to lærere på samme skole tilmelder sig efteruddannelsen. Det er dog ikke et krav for deltagelse at være mere end én lærer repræsenteret pr. skole.

Tilmeldingsfrist: 1. september 2023

Kontakt vedrørende uddannelsen