Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Kurser til styrket udbredelse af Housing First

Arbejder du med borgere ramt af hjemløshed – eller borgere, herunder unge som er i risiko for at blive ramt af hjemløshed? Så kan du få ny viden og metoder til at forebygge hjemløshed og styrke indsatsen mod hjemløshed.

Hjemløshed har store omkostninger – både for den enkelte og for samfundet som helhed. 

Social- og boligstyrelsens ’Kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First’ indeholder kurser, der skal bidrage til at bekæmpe hjemløshed gennem Housing First-baserede indsatser, hvor professionelle, som arbejder med mennesker i risiko for eller i hjemløshed, opkvalificeres gennem undervisning i Housing First-tilgangen og ny viden og metoder, således praksis styrkes. 

Kurserne er for dig, der:

  • arbejder med de specialiserede støttemetoder CTI, ICM eller ACT/M-ACT

  • arbejder i sociale tilbud og leverer konkrete tilbud og indsatser for borgere i risiko for eller i hjemløshed

  • arbejder i almene tilbud, der har mulighed for at opspore borgere i risiko for hjemløshed, og som samarbejder med myndighedssagsbehandlere og leverandører herom

  • er kommunal myndighedssagsbehandler

  • er leder med ansvar for at sikre kvalitet og rette organisering i arbejdet med borgere i risiko for eller i hjemløshed

Undervisningen på kurserne leveres af Professionshøjskolen Absalon og Professionshøjskolen VIA University College.

Videnskurser (1/2 - 1 dag)

På et videnskursus får du ny konkret viden om relevante temaer indenfor hjemløshedsområdet. 

Kurserne indeholder forskning og viden om den givne indsats eller tema, og du vil blive præsenteret for eksempler fra praksis, hvor man har opnået positive resultater i arbejdet med indsatser, metoder eller målgrupper.

Du har mulighed for at tilmelde dig følgende videnskurser: Læs mere og tilmeld dig på VIA's hjemmeside

Alle videnskurser afholdes online. Det er gratis at deltage på et videnskursus.

 

Metodekurser (3 dage) der afholdes på Absalon

På et metodekursus bliver du undervist i en konkret metode. 

Kurserne indeholder forskning og relevante undersøgelser på området, og du vil blive præsenteret for eksempler fra praksis på, hvordan andre har omsat metoden i egen praksis, og hvilke erfaringer, de har med metoden. Du vil få træning i anvendelse af den konkrete metode og de bagvedliggende socialfaglige teorier.

Metodekurserne har et omfang af to kursusdage samt én efterfølgende metodeopfølgningsdag ca. 4-5 måneder efter gennemført kursus.

Alle metodekurser er med fysisk fremmøde. Pris 1200,-  kr + moms per kursus

Du har mulighed for at tilmelde dig følgende metodekurser: Tilmelding og beskrivelse findes på VIA's hjemmesiden.

Alle kurser kan tages i enten Roskilde, Slagelse eller Vordingborg

Konsulent på Absalon