Gå til hovedindhold

Kickoff event - Care-AI: På vej mod AI i omsorgen sidst i livet

Professionshøjskolen Absalon har lead på Interreg Deutschland-Danmark projektet Care-AI: Vejen mod at anvende kunstig intelligens i ældreomsorgen i den sidste del af livet og inviterer derfor til kick-off event hos vores tyske partner Flensburg University of Applied Sciences i Flensborg den 7. maj 2024

Program

OBS! Eventet vil blive afholdt på engelsk. Oversættelser til tysk og dansk vil være tilgængelige.

09:30 | Ankomst og tjek in

10:00 | Velkommen  

10:10 | Velkomsttale ved Lewe Kuhn (Lead Interreg Deutschland-Danmark) 

10:20 | Keynote: “Elderly Care 2030”, tba 

10:40 | Keynote: "Paving the Way in AI in Elderly Care – Challenges and Opportunities", Prof. Dr. Beatrice Podtschaske (Flensburg University) 

11:00 | Introduktion til Care-AI Project, ved projektleder Ulla Skjødt, Lektor, ph.d. (Professionshøjskolen Absalon)

11:30 | Paneldebat: "Digitalisation in Care: A Cross-Border Perspective" 

12:15 | Frokost

13:00 | Workshop session 1 “Paving the Way of AI in the Care Sector” (parallel) 

  1. Technology Perspective, Christina Bober (soventec) & tba (Codin IT
  2. Human Perspective, tba 
  3. Ecosystem: Building cross-border cooperation and innovations, Dr. Johannes Ripken (Cluster Lead Digital Economy Schleswig-Holstein) 

13:40 | Skift til workshop 2

13:45 | Workshop session 2 “Paving the Way of AI in the Care Sector” (parallel) 

Samme workshops som i session 1 

14:30 | Resultater, spørgsmål og afslutning

14:45 - 15:15 | Mulighed for at netværke

Om projektet

Formålet med projektet er at undersøge om man ved bruge AI i ældreplejen på sigt vil opleve, at medarbejdernes kompetencer og arbejdsglæde forbedres , og at det vil komme beboerne til gavn.

Care-AI projektet udbygger brugen af digitale data og digitaliserede processer ved at udvikle, teste og integrere en kunstig intelligente løsninger for bedre fremtidig udnyttelse af potentialerne i en mangfoldig personalegruppe for at styrke et meningsfuldt arbejdsliv og øge kvaliteten af plejen på plejehjem i Tyskland og Danmark. 

Professionshøjskolen Absalon vil i samarbejde med Flensburg Universitet indsamle data og viden om beboer- og medarbejdergruppen fra to kommuner og tre plejehjem i Danmark og et plejehjem i Tyskland. Derudover indgår der to tyske virksomheder i projektet, som arbejder med udviklingen af AI og implementeringen i praksis.

Læs mere her

Logo, Interreg Deutschland Danmark

 

I perioden 2021-2027 modtager Interreg Deutschland-Danmark ca. 94 mio. euro i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Midlerne går til støtte af dansk-tyske samarbejdsprojekter under programmets forskellige prioriteter.