Gå til hovedindhold

Nyt internationalt projekt om fremtidens ældrepleje

Ældreplejen har svært ved at fastholde og rekruttere personale. Samtidig stiger antallet af ældre med behov for pleje. Nu har et nyt projektet med Professionshøjskolen Absalon i spidsen modtaget 14,8 mio. kr. i støtte fra Interreg Deutschland-Danmark til at undersøge potentialet for kunstig intelligens i ældreplejen.

Foto af sygeplejerskestuderende med ældre borger

Et stigende antal ældre med behov for pleje og mangel på personale inden for ældreplejen danner baggrund for projektet Care-AI: På vej mod AI i omsorgen sidst i livet”, der netop har modtaget 14,8 mio. kroner i støtte fra Interreg Deutschland-Danmark.

De store udfordringer med at fastholde og rekruttere  plejepersonale i ældreplejen betyder, at der er større og større forskelle i de kvalifikationer, som medarbejderne har. Care-AI vil derfor undersøge, hvordan data om beboere og personale på plejecentre på tværs af den dansk-tyske grænse kan understøtte faglige beslutninger, der tager højde for både personalets mangeartede kompetencer og beboernes individuelle ønsker og behov.

”Vi vil gerne undersøge mulighederne for at anvende  kunstig intelligens  bidrag til at forbedre kvaliteten af plejen til de ældste og mest svækkede i vores samfund. Det handler både om at bruge AI til at fortælle medarbejderne om den enkelte beboers behov, og dermed give medarbejderne mulighed for at tage de rette beslutninger på det rette tidspunkt ,” siger Ulla Skjødt, der er lektor og ph.d. på Professionshøjskolen Absalon og projektleder på projektet. 

Formålet med projektet er at undersøge om  man ved bruge AI i ældreplejen på sigt vil opleve, at medarbejdernes kompetencer og arbejdsglæde forbedres , og at det vil komme beboerne til gavn.

Beboere på plejecentre er en meget alsidig gruppe. Hvis man ved hjælp af AI kan lære den enkelte beboer bedre at kende, så er man også bedre kvalificeret til at tage sig af dem. Det betyder større arbejdsglæde, bedre omsorg og pleje og vil kunne føre til færre indlæggelser og genindlæggelser
Projektleder Ulla Skjødt
Lektor og ph.d, Center for Sygepleje, Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon skal i samarbejde med Flensburg Universitet indsamle data og viden om beboer- og medarbejdergruppen fra to kommuner og tre plejehjem i Danmark og et plejehjem i Tyskland. Derudover indgår der to tyske virksomheder i projektet, som arbejder med udviklingen af AI og implementeringen i praksis.

”Vi skal på tværs af den dansk-tyske grænse i tæt samarbejde med de involverede plejehjem finde frem til, hvad der er et godt liv i den sidste del af livet for beboerne på plejehjem og hvordan vi i højere grad kan udnytte medarbejdernes kompetencer for at understøtte livskvaliteten for ældre. I den sammenhæng bidrager projektet med viden og ekspertise om, hvilke potentialer kunstig intelligens vil have for fremtidens ældrepleje” ”, forklarer Ulla Skjødt.

Hun understreger, at man med projektet også håber at kunne bidrage med resultater, der peger potentialer om fastholdelse og rekruttering  af medarbejdere i ældreplejen og til at få flere i uddannelse. 

”Udover at tilbyde beboerne et bedre liv og medarbejderne større arbejdsglæde, så kan det i sidste ende også få samfundsøkonomisk betydning. ” understreger Ulla Skjødt.