Gå til hovedindhold

Forskning og Udvikling på Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon uddanner til job i både den offentlige og private sektor – job som har en stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, og som samtidig er i hastig forandring. Forskning på Professionshøjskolen Absalon skal bidrage til at styrke vores nyuddannedes viden og kompetencer. Det skal udvikle praksis i de professioner og erhverv, vi uddanner til. 

Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter er centrale i realisering af Absalons strategi om at bidrage til velfærd og vækst i Region Sjælland gennem stærke faglige samspil mellem uddannelser og forskning med studerende og aftagere i centrum.

Absalons forskning og udvikling er organiseret i forskningsmiljøer, der er forankret sammen med vores uddannelser i syv faglige centre. På den måde sikrer vi den tætte kobling mellem vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter, som er en central forudsætning for, at vi kan realisere vores strategiske målsætninger. 

Forskning til gavn for uddannelse og praksis

Med afsæt i Absalons strategiske målbillede 5, Forskning til gavn for uddannelse og praksis, prioriterer vi vores forsknings- og udviklingsaktiviteter ud fra følgende:

  • Forskning og udvikling bedrives som middel til at styrke uddannelsernes kvalitet og skabe bedre løsninger i professioner og erhverv.
  • Vores forsknings- og udviklingsmiljøer er tæt knyttet til uddannelser og undervisning, og vores forskningsindsatser prioriteres i tråd med vidensbehov i professioner og erhverv.
  • Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter har høj relevans og kvalitet, som sikres gennem tætte samarbejder med praksis og med regionale, nationale og internationale forskningsmiljøer.
  • Forsknings- og udviklingsprojekter indgår som en prioriteret del i de studerendes undervisning, projekter og opgaveskrivning.