Gå til hovedindhold

Strategi

Strategi 2022-2025

Med vores strategi "Uddannelser, der mærkes i hele Region Sjælland" tager Absalon det næste store skridt i ambitionen om at være hele regionens professionshøjskole, der uddanner dygtige professionelle med en mærkbar betydning for regionen.

 

Uddannelser, der mærkes i hele Region Sjælland

Vision - Vi skaber velfærd og vækst i Region Sjælland

Hvert år uddanner Absalon mere end 2.000 nye professionelle til Region Sjællands kommuner, sygehuse og virksomheder. De bliver for eksempel lærere, sygeplejersker, pædagoger, diplomingeniører og socialrådgivere. Hver og én er de med deres uddannelse vigtige og helt nødvendige for os alle sammen; for børn, unge, voksne og ældre i mange forskellige livssituationer og for vores virksomheders drift og udvikling.

Udfordringerne i Region Sjælland er mange. Vi mangler lærere, sygeplejersker, ingeniører – blot for at nævne nogle – og alt for mange unge i vores region får aldrig en uddannelse. Men Region Sjælland har også mange stærke potentialer, for eksempel når det gælder bæredygtig udvikling, innovative sundhedsløsninger og stærke lokalsamfund, der gerne vil være med til at finde løsninger. Uddannelse er en afgørende faktor, når de mange potentialer skal blive til en positiv udvikling.

Rektor Camilla Wang fortæller om strategien

"Uddannelsesløftet handler om, at vi på den ene side uddanner professionelle, men på den anden side også gerne vil gøre det i højskolelignende studiemiljøer, som tager vores ord "professionshøjskole" alvorligt. Der ligger også i det, at vi vil udvikle nogle kendetegn, som vil præge Absalons uddannelser de kommende år"

Vi er her for vores studerende

Det ligger ikke i kortene for alle vores studerende at tage en videregående uddannelse. Mange af Absalons studerende kommer fra hjem, hvor der ikke er tradition for at uddanne sig, og det kræver derfor noget særligt af den del af vores studerende at bryde traditionen og insistere på uddannelse.

Andre af vores studerende er gået målrettet efter en videregående uddannelse direkte fra gymnasiet. Og andre igen vælger at tage en uddannelse sent i livet. Nogle har fået børn eller får det under deres uddannelse, og mange har valgt at bo uden for de store byer. De skal have livet som studerende til at gå op med børn og en tilværelse godt forankret i et lokalområde.

Absalons uddannelser i hele Region Sjælland med mange både store og små uddannelsesmiljøer er med til at give flere en reel mulighed for at udnytte deres mod på uddannelse.

Alle vores studerende er unikke og kommer med hver deres erfaringer og historie. Uanset baggrund kommer de med motivationen til uddannelse og lysten til at gøre en forskel som dygtige professionelle. På Absalon ser vi modet, engagementet og potentialet i hver enkelt af vores studerende som en forpligtelse til at give dem de allerbedste betingelser for at gennemføre deres uddannelse og blive dygtige professionelle.

Når vores studerende gennemfører en af Absalons uddannelser vil det ændre deres liv. De er garanteret et meningsfuldt job, hvor de skal bruge både sig selv og en stærk faglighed. Det forpligter os til at uddanne på en måde, der kan mærkes og gør en forskel.

Uddannelsesløftet

 • Vores studerende oplever en fagligt og socialt inkluderende studiestart, hvor de med det samme kan mærke deres kommende profession, uddannelse og studieliv.
 • Vores studerende trænes i en professionel tilgang til arbejdet i studiegrupper, så de bliver rigtigt gode til et lærende og udviklende samarbejde både i uddannelsen og i deres kommende arbejdsliv.
 • Vores studerende kommer til at træne og øve deres professionelle kunnen gennem hele deres uddannelse, så de bliver dygtige til at kombinere teoretisk viden med praktisk handling.
 • Vores studerende indgår i et nært studiemiljø, hvor underviserne kender og følger dem samt udfordrer og støtter dem gennem hele uddannelsen.
 • Vores studerende bliver personligt og professionelt dannet gennem stærke faglige og sociale fællesskaber, der har rødder i højskolekulturen

Vores fem prioriteter

Region Sjælland er den region, hvor:

 • Der i 2030 vil mangle 2.700 pædagoger, 3.000 lærere og 1.400 sygeplejersker.
 • 3 ud af 5 bliver den første i familien med en videregående uddannelse.
 • Manglen på uddannede lærere er størst og andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne blandt de laveste i landet.
 • Flest ikke har anden uddannelse end folkeskolen.
 • Der er udsigt til det største fald i antallet af unge mellem 15 og 17 år frem til 2030.
 • Knapt hver tredje mand i regionen alene har folkeskolens afgangseksamen.