Gå til hovedindhold

Evaluering af Projekt Kompetencetilpasningsforløb

Logo

Bevilling fra TeknologipagtenProjekt Kompetencetilpasningsforløb har modtaget en bevilling på 250.000 kr. fra Teknologipagten til en naturfagsdidaktisk og forskningsfaglig formativ evaluering af projektets resultater.

Evalueringsindsatsen placeres i projektets 2. projektår i perioden 1. februar 2019  til 1. februar 2020.

Evalueringen bliver dermed formativ kvalitativ midtvejsevaluering, med anbefalinger og modeller som kan indtænkes i projektets egne indsatser i de to sidste projektår samt udbredes generelt i forhold til rekruttering og fastholdelse af unge, som ikke i første omgang har valgt "STEM-vejen" i deres uddannelses- og karrierevalg.

Nærmere om evalueringen

Projekt kompetencetilpasningsforløb arbejder med en stor hovedmålgruppe i form af HF-kursisterne på VUC'erne i Region Sjælland. Denne gruppe søger kun i begrænset omfang STEM-uddannelser og er en central målgruppe i forhold til at øge antallet af STEM-uddannede i regionen.

Formålet med evalueringen er derfor at kvalificere projektets output og sikre at projektets resultater kan implementeres på HF-forløb med henblik på at et øget antal kursister også fremadrettet motiveres og kvalificeres til at søge STEM-uddannelser.

Desuden er der en overrepræsentation af frafaldne studerende med HF-baggrund på en række STEM uddannelser på nationalt niveau.

Målet med evalueringen er derfor også at udpege fastholdelsesstrategier på STEM-uddannelser rettet mod denne målgruppe.

Professor Lars Ulriksen fra Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik er ansvarlig for evalueringen.

STEM

STEM står for Science, Technology, Engineering og Math. Begrebet knyttes til uddannelsesområder, som bygger helt eller delvist på STEM-færdigheder.

STEM-færdigheder kan for eksempel være matematisk, naturvidenskabelig og teknologisk indsigt, logisk tænkning og praktisk intelligens, kritisk tænkning og problemløsning, datagenerering og –analyse eller teknologisk opfindsomhed og kreativitet.

Der er ikke nogen entydig afgrænsning af, hvilke studieretninger, job og sektorer, der kan betegnes som STEM.

Kilde: Teknologisk Institut

Relevante links