Gå til hovedindhold

Ansvarlig forskningspraksis

Professionshøjskolen Absalon bedriver forskning og udvikling for at skabe ny viden og præge samfundsudviklingen. Derfor skal vores forskning og udvikling være troværdig og af høj kvalitet. Dette sikrer vi ved at udvise forskningsintegritet og overholde principperne for ansvarlig forskningspraksis, som de er udfoldet i nationale og internationale standarder.

Professionshøjskolen Absalon har tilsluttet sig Den danske kodeks for integritet i forskningen.

For at understøtte forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis har vi:

Politik for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis, der præciserer de overordnede rammer.

Retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis, der beskriver håndteringen af tvivlsom forskningspraksis ved Professionshøjskolen Absalon.

Udvalget for ansvarlig forskningspraksis, hvortil alle kan henvende sig ved begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis eller for at få rådgivning om ansvarlig forskningspraksis.

Absalon er underlagt Lov om videnskabelig uredelighed m.v. (Lov nr. 383 af 26/04/2017).