Gå til hovedindhold

Politik for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis

Professionshøjskolen Absalon bedriver forskning og udvikling som middel til at styrke uddannelsernes kvalitet og skabe bedre løsninger i professioner og erhverv.

Vi skaber ny viden og præger samfundsudviklingen, og det kræver, at vores forskning og udvikling skal være af høj kvalitet og troværdighed.

For at opnå dette udviser vi forskningsintegritet og overholder principperne for ansvarlig forskningspraksis, som de er udfoldet i nationale og internationale standarder.

Politikken gælder for alle faglige områder og omfatter alle medarbejdere og ledere, som bedriver, og er involveret i, forskning og udvikling ved Professionshøjskolen Absalon.

Principper for ansvarlig forskningspraksis ved Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon har tilsluttet sig Den danske kodeks for integritet i forskning. Kodeksen lægger vægt på ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed i alle forskningens faser og har retningslinjer, der dækker:

  • Planlægning og udførelse af forskning
  • Dataadministration
  • Publicering og formidling
  • Forfatterskab
  • Forskningssamarbejde
  • InteressekonflikterVidenskabeligt arbejde ved Professionshøjskolen Absalon skal udføres med respekt for kodeksens retningslinjer og de enkelte forskningsområders almindeligt anerkendte metoder, videnskabsetiske kodekser og andre professionelle krav. Det er således den enkeltes ansvar at gøre sig bekendt med gældende regler og retningslinjer indenfor de forskellige forskningsområder.

Der må ikke i forbindelse med videnskabeligt arbejde ved Professionshøjskolen Absalon udvises en adfærd, der kan karakteriseres som videnskabelig uredelighed eller som tvivlsom forskningspraksis.

Vores retningslinjer

Professionshøjskolen Absalon har udarbejdet herværende Politik for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis.

Derudover er der nedsat et Udvalg for ansvarlig forskningspraksis, hvortil alle kan henvende sig ved begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis eller for at få rådgivning om ansvarlig forskningspraksis. Udvalgets arbejde er operationaliseret i en forretningsorden. 

Politikken understøttes af Retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis ved Professionshøjskolen Absalon, hvori også Udvalgets opgaver er fastlagt.Derudover har vi en intern procedure for håndtering af mistanke om videnskabelig uredelighed eller tvivlsom forskningspraksis, som giver overblik ved anmeldelse af sager om tvivlsom forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed.I Hvem har ansvar for ansvarlig forskningspraksis placeres ansvar og forpligtelser hos forskellige aktører i Absalon i relation til ansvarlig forskningspraksis.

Et fælles ansvar

Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere ved Professionshøjskolen Absalon at skabe rammerne for, at forsknings- og udviklingsaktiviteter gennemføres i henhold til principperne for ansvarlig forskningspraksis.

Kravet om ansvarlig forskningspraksis er ikke et krav om en særlig metode, om ’politisk korrekthed’ eller tilbageholdenhed med faglig og saglig kritik af andres videnskabelige arbejde. Ansvarlig forskningspraksis fordrer en adfærd, hvor forskning gennemføres i henhold til anerkendte normer og videnskabsetiske kodekser, herunder respekteres almindeligt anerkendte normer for præsentation og omtale af såvel egne som andres videnskabelige indsats.