Gå til hovedindhold

Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed

Vi skaber ny viden og metoder inden for pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed, der styrker trivsel og læring.

Forskningsmiljøet ‘Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed’ adresserer to temaer i pædagogisk praksis: ‘Pædagogisk arbejde med familier, børn og unge’ og ‘ Mennesker i udsatte positioner’. 

Pædagoger skal dagligt skabe trivsel og stærke læringsfællesskaber for børn og unge samt gode samarbejdsrelationer til børnene og de unges familier. De bliver jævnligt udfordret i forhold til, hvordan de kan skabe de bedste  vilkår for alle. Pædagoger skal også anvende nye teknologier og metoder, når de arbejder med forskellige familier, børn og unge - også dem der har det svært. Det er teknologier og metoder, der tillige har indflydelse på pædagogers samarbejde med andre professionelle, og de roller, de får i samarbejdet. Vi skaber praksisnær viden, der styrker pædagogen i sit arbejde, herunder til at være en central aktør i samarbejde med andre og bidrage til at styrke trivsel og læringsfællesskaber.

Signaturprojekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Tværvidenskabelig forskning

Vi indgår med andre af Absalons centre i tværvidenskabelig forskning –  fx inden for socialt arbejde, skole og sygepleje og arbejder også sammen på tværs af eget centers forskningsmiljøer. 

Under beskrivelse af projekter ses eksempler på tværgående projekter og aktiviteter. 

 

Se flere projekter på UC Viden