Gå til hovedindhold

Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed

Vi skaber ny viden og metoder inden for pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed, der styrker trivsel, fællesskaber og mindsker ulighed.

I forskningsmiljøet er der fokus på pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed.

Vi adresserer en udfordring i pædagogisk arbejde om, hvordan der kan skabes gode trivselsmiljøer, liv og vilkår for alle. Med en stærk interesse for pædagogisk arbejde med børn (0-6 år) og børnelivets mange facetter, bidrager vores forskning med praksisnær viden om, hvordan trivsel og fællesskaber for forskellige børn og familier skabes. Vi har blik for, hvad samfundsforhold både før og nu betyder i børn og familiers liv. Her iblandt social ulighed og udsathed, og hvilke pædagogiske mulighedsrum og dilemmaer, der er i praksis. Vi bidrager til pædagogers viden, dømmekraft og tværprofessionelle samarbejde, og hvordan det styrker familier og børns livsmuligheder.

Vi inddrager professionelle, familier, og børn som deltagere i forskning og udvikler praksis sammen med aktører, der har indsigt i børneliv. Vi skaber praksisnær viden, der bidrager til, at pædagoger kan handle og møde forskellige familier og børn og medvirke til at udvikle børns muligheder og perspektiver på eget liv.

Signaturprojekter

Pædagoguddannelsen

I Center for Pædagogik er der et tæt samspil mellem pædagoguddannelse, efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling og omverdenen. Vi lægger vægt på, at de pædagogstuderende allerede i deres uddannelse er en del af forskning og udvikling i fx undervisning, workshops, projekter og deres egne projekter.

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Projekter: 

Trivsel og fællesskaber for familier og børn
Pædagogisk faglighed, tværprofessionelt samarbejde og ulighed blandt familier og børn:
Demokrati og børneliv på tværs af sammenhænge:
Igangværende ph.d.-projekter: 

Nationale videnscentre