Gå til hovedindhold

Rehabilitering og bevægelse

Aktive fællesskaber og fokus på den enkeltes behov styrker effekten af rehabiliterende indsatser. Vi skaber ny viden med dette udgangspunkt.

Forskningsmiljøets ambition er at styrke vidensfeltet rehabilitering og fysioterapeutiske indsatser. Fokus er på rehabilitering og bevægelse for den enkelte borger, såvel individuelt som styrket gennem aktive fællesskaber samt ligeledes på at udvikle og kritisk udfordre den fysioterapeutiske indsats i denne sammenhæng.

Formålet er at skabe viden, der udvikler borgernære indsatser, der understøtter borgere i et aktivt hverdags- og arbejdsliv, gennem udvikling af indsatser inden for akut og sikker diagnosticering, behandling og rehabilitering. I samarbejde med borgeren udvikles indsatser, der fremmer borgerens livskvalitet før, under og efter sygdom eller tilskadekomst. 

Vi fokuserer på at udvikle projekter, der gennem anvendt forskning retter sig mod såvel målgrupper, indsatsformer og strukturelle forhold for professionens praksis samt mod de sundhedspolitiske tiltag, der rammesætter rehabilitering og borgerinddragelse.

Forskningsmiljøet samarbejder med aktører fra universiteter, regioner, kommuner, almen praksis og den private sektor om at udvikle ny, anvendelig og relevant viden, der kan bidrage til at styrke fysioterapi og sundhedsarbejdet for borgere og pårørende samt udvikle sundhedsprofessionelle kompetencer.

Signaturprojekter

Igangværende ph.d.-projekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Se flere projekter på UC Viden