Gå til hovedindhold

Samarbejde om forskning

På Professionshøjskolen Absalon lægger vi vægt på samarbejde med omverdenen. Vores forskning og udvikling foregår altid i og med fokus på en praktisk virkelighed knyttet til de professionsområder, vi uddanner til. Vi ønsker at bidrage til forskningsbaserede løsninger på væsentlige samfundsudfordringer regionalt, nationalt og internationalt. Det gør vi bedst i samarbejde.

For at nå vores mål indgår vi i forskellige typer af samarbejde i et åbent og dynamisk samspil med kommuner, regioner, virksomheder, brugerorganisationer, faglige organisationer, universiteter og de øvrige professionshøjskoler.

Et samarbejde med Professionshøjskolen Absalons forskningsmiljøer giver dig og din virksomhed eller institution adgang til den nyeste praksisrettede viden inden for dit felt.

Typer af samarbejde

Samarbejd med et forskningsmiljø

I Absalon er forskningen organiseret i forskningsmiljøer. Hvert miljø bedriver forskning og udvikling inden for et tematisk fokusområde, der er målrettet centrale samfundsudfordringer. Find og kontakt et relevant forskningsmiljø her.

Har du brug for en ekspert inden for et af vores fokusområder?

Vores eksperter kan rammesætte, konkretisere og give dig en ny forståelse for de udfordringer og muligheder, vi oplever i samfundet og velfærdsprofessionerne. Vi har forskningsekspertise knyttet til alle vores fagområder.

Find en af vores eksperter her