Gå til hovedindhold

Nationale videncentre

Professionshøjskolen Absalon deltager i flere nationale videncentre.

Nationalt Videncenter for Læremidler (Læremiddel.dk)

Nationalt Videncenter for Læremidler er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning.

Læremiddel.dk er et partnerskab mellem fire professionshøjskoler: Professionshøjskolen Absalon, UC SYD, Professionshøjskolen UCN og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Centeret har hjemsted på sidstnævnte, men videncentret udvikler faglige kompetencemiljøer på tværs af de tre institutioner.

Læs mere på centerets hjemmeside

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om literacy, læsning, skrivning og sprog til gavn for samfundet og det enkelte menneske.

Centeret blev oprettet i 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet og drives nu i et samarbejde mellem landets 6 professionshøjskoler. Centeret har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

Læs mere på centerets hjemmeside

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge er professionshøjskolernes samlende forskningsforum inden for området udsatte børn og unge. NUBU gennemfører forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisnære og professionsrelevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer.

NUBU er et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler. I NUBU samarbejder forskere fra en lang række fag som blandt andet socialrådgiver, lærer, pædagog og sundhedsprofessioner.  Centeret har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

Læs mere på centerets hjemmeside