Gå til hovedindhold

Kursus KMFUS - et nyt redskab til øget kvalitet i genoptræningen

Få viden om det nye måleredskab, KMFUS*, et valideret spørgeskema, der giver et brugbart og helhedsorienteret øjebliksbillede af borgerens funktionsevne.

Med afsæt i erfaringerne fra projektet 'Kvalitet i genoptræning’, som er et samarbejde mellem Holbæk Kommunes træningsenhed og Professionshøjskolen Absalon, viser vi deltagerne, hvordan måleredskabet kan være en hjælp for professionelle terapeuter i forhold til at aflæse og opnå et helhedsblik på borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i dagligdagen.

*Kort Muskoloskeletal Funktions UndersøgelsesSkema (KMFUS) bruges til at kortlægge borgerens funktionsevne i dagligdagen.

Målgruppe

Kursusdagen om KMFUS er målrettet  fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunale tilbud.

Om kurset

KMFUS er et nyt måleredskab, der kan måle funktionsevne i dagligdagen ud fra et helhedsperspektiv. Det giver et bredt perspektiv på borgerens helbred og funktionsevne i dagligdagen. Ud fra dette brede øjebliksbillede af personens liv bliver det lettere for professionelle at aflæse borgeren og vurdere personens funktionsevne i forhold til at klare dagliglivet på alle parametre. Altså at vurdere hvordan borgeren mestrer sin skade. Spørgeskemaet kan altså bruges bredt til at afdække borgerens funktion fysisk, psykisk og socialt. Og dette øjebliksbillede er et rigtigt godt afsæt for en sundhedspædagogisk samtale med borgeren.
Signe Andersen
Adjunkt

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 1 undervisningsdag, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.