Del

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Dette praksisnære og klinisk forankrede modul har fokus på at styrke og udvikle den kliniske undervisning, samt give mulighed for, at du som klinisk vejleder opnår et personligt såvel som et fagligt kompetenceløft.
Har du og din praksis fokus på at styrke og udvikle den kliniske undervisning? Ønsker du et kompetenceløft i forhold til vejledning af studerende i praktik? Så er dette praksisnære modul noget for dig.

10 Ects point Valgmodul


Modulet tager udgangspunkt i dine egne erfaringer fra praksis

Modulet har fokus på, at du som klinisk vejleder i højere grad rustes til at understøtte de studerendes læring. I et aktivt, praksisforankret lærings-og videndelings miljø arbejdes der med lærings, vejlednings-og didaktisk teori, samt de mulige anvendelser i praksis.
Din viden, færdighed og kompetence styrkes, så du i højere grad kan understøtte udvikling af læringsmiljøet og dermed fremme den studerendes tilegnelse af kompetencer i praktikken.


Bliv klædt på til at vejlede studerende i kliniske uddannelsesforløb, og få styrket dine kompetencer som vejleder og underviser, så du kan guide studerende sikkert gennem de kliniske praktikker.

Dette modul er specifikt målrettet kliniske undervisere, hvis primære funktion er at varetage vejledning og undervisning af professionsbachelorstuderende i ergoterapi og fysioterapi.
Med udgangspunkt i din egen praksiserfaring har modulet fokus på indføring i teorier om læring, pædagogik og didaktik, samt udvikling af underviser- og vejlederprofessionalitet.

Du får styrket dine kompetencer til at facilitere læreprocesser og håndtere etiske dilemmaer i praksis - også i det udfordrende forløb. Herunder at udvikle læringsforløb med en rød tråd, der imødekommer de studerendes niveau og behov.
På modulet er der desuden fokus på, at du som klinisk underviser arbejder bevidst med udvikling af den studerendes terapeutrolle og relationsarbejde, samt terapeutiske elementer som kropslig nærhed og berøring.

Undervisningen på modulet bliver primært varetaget af undervisere fra Ergo- og Fysioterapeutuddannelserne, samt af kliniske undervisere inden for ergoterapi og fysioterapi.

Det får du ud af modulet

 • Du vil på baggrund af viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning, kunne påtage dig det faglige ansvar for den kliniske undervisning
 • Du vil i et pædagogisk perspektiv kunne tilrettelægge vejledning og undervisning ud fra de studerendes forudsætninger, samt evaluere og bedømme de studerende i forhold til de beskrevne mål
 • Du vil være i stand til at træffe beslutninger og håndtere den kompleksitet der knytter sig til klinisk undervisning

Fagligt indhold

 • Vejledning i klinisk undervisning og begrebsafklaring af vejledning, undervisning og relaterede begreber
 • Læringsforudsætninger, deltagerforudsætninger, rammefaktorer og læreproces
 • Læring i praksis ud fra forskellige perspektiver
 • Facilitering af læreprocesser
 • Etik og dilemmaer i praksis
 • Terapeutrollen og relationsskabelse
 • Rollen som eksaminator og bedømmer
 • Iagttagelse og vurdering af klinisk praksis
 • Håndtering af klager
 • Casebaserede opgaver og diskussioner
 • Skriveprocesser og -teknikker

Modulet er for dig, der

 • som ergoterapeut eller fysioterapeut har studerende i praktik

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • udvikle og reflektere over egen vejlederrolle, såvel fagligt som personligt
 • opnå kompetencer i forhold til pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
 • i et pædagogisk perspektiv tilegne dig kompetencer i forhold til tilrettelæggelse, vejledning og undervisning ud fra de studerendes deltagerforudsætninger
 • evaluere og bedømme de studerende i forhold til beskrevne læringsmål

Fagligt indhold

 • Kommunikation såvel mundtlig som skriftlig, samt feedback begrebet
 • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning, herunder magtbegrebet, motivation og modstand
 • Underviser- og vejlederprofessionalitet
 • Viden om og Iagttagelse af vurdering af kliniske undervisnings- og lærerprocesser 
 • Læringsmiljø, læringsstile samt deltagerforudsætninger i den kliniske undervisning 
 • Vejledningsformer og bedømmelse

Modulet er for dig, der

 • fremadrettet skal varetage vejlederopgaver
 • allerede har en klinisk vejleder uddannelse, og som ser et behov for at få den nyeste viden på feltet, især set i relation til de krav og forventninger der med ny Bekendtgørelse stilles til vejlederfunktionen


Jeg havde behov for nogle værktøjer i dagligdagen

Joakim B. Kristensen har været på landets eneste uddannelse i klinisk vejledning rettet specifikt mod fysioterapeuter og ergoterapeuter. Den praksisnære undervisning har lært ham at undervise og formidle viden ud fra sin praksis.

Læs mere her

Absalon målretter den kliniske vejlederuddannelse til fysioterapeuter og ergoterapeuter

Fysioterapeuter og ergoterapeuter kan nu blive kliniske undervisere på en uddannelse målrettet til dem og med stærkt erfaringsbaseret undervisning. Absalon er det eneste sted i landet, der tilbyder sådanne forløb.

Læs mere her

Tilmelding
Campus Næstved
7. september 2020
Start dato: 7. september 2020
Slut dato: 5. november 2020
Tidsangivelse: 7.9, 10.9, 14.9, 17.9, 21.9, 24.9, 28.9, 1.10, 5.10, 8.10, 19.10, 22.10, opg. afl. 5.11
Tilmeldingsfrist: 7. august 2020
Pris: 13.000,00 DKK
Konsulent:

Anja Reinholt Wacker

7248 2812, arwa@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Campus Slagelse
7. september 2020
Start dato: 7. september 2020
Slut dato: 5. november 2020
Tidsangivelse: 7.9, 10.9, 14.9, 17.9, 21.9, 24.9, 28.9, 1.10, 5.10, 8.10, 19.10, 22.10, opg. afl. 5.11
Tilmeldingsfrist: 7. august 2020
Pris: 13.000,00 DKK
Konsulent:

Anja Reinholt Wacker

7248 2812, arwa@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Bea Engelbrecht Berthelsen

7248 1817, bebe@pha.dk

Undervisningen foregår som E-læring
14. september 2020
Beskrivelse: Målrettet ergo- og fysioterapeuter
Start dato: 14. september 2020
Slut dato: 31. december 2020
Tidsangivelse: 14/9,15/9,21/9,28/9,29/9,5/10,26/10, 27/10, 2/11, 9/11. opg.1/12
Tilmeldingsfrist: 5. september 2020
Pris: 13.000,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Christina Palm Larsen

7248 2669, chpl@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her