Gå til hovedindhold

Realkompetencevurdering

Er realkompetencevurdering relevant for mig?

Der er mange veje at gå, når du vælger uddannelse og job. Nogle gange fik du ikke afsluttet uddannelse med formelt bevis eller arbejdede dig til ny viden, færdighed og kompetence.

Her kan en vurdering af dine reelle kompetencer være relevant og give dig mulighed for adgang til efteruddannelse, hvor du ikke opfylder de formelle adgangskrav. Den kan også gøre din efteruddannelse kortere med godskrivning af det du allerede ved, kan og gør.

En realkompetencevurdering (RKV) er en proces bestående af en række forskellige trin, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse eller et modul i uddannelsen. Dine reelle kompetencer består af de færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, din skolegang, dine kurser og dit fritidsliv. Du kan få vurderet dine reelle kompetencer i forhold til få adgang til en uddannelse, få godskrevet et modul (fag) på en uddannelse eller en hel uddannelse. 

Nysgerrig og ønsker mere viden om dette kan du kontakte os på evu-vejledning@pha.dk

Hvilken bevistype skal jeg vælge?

I et realkompetencevurderingsforløb kan der ske tre ting:

  • Du får umiddelbart anerkendt de realkompetencer, som du har søgt om, og opnår enten et adgangsbevis, kompetencebevis eller et uddannelsesbevis.
  • Du får ikke anerkendt de realkompetencer, du har søgt om.
  • Du får ikke umiddelbart anerkendt dine realkompetencer, men skal igennem en yderligere afklaring og afprøvning af dine kompetencer. Du vil typisk blive stillet en refleksionsopgave vedrørende uddannelsens fagområde, som du har 1 uge til at besvare. En refleksionsopgave skal hjælpe Absalon til bedre at kunne afkode dine faglige kompetencer og studiekompetencer i forhold til uddannelsen du søger adgang til eller godskrivning af. Det er en mindre skriftlig opgave med et omfang på cirka 5 A4 sider.

FAQ