Del

Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Ny specialuddannelse imødekommer fremtidens behov for borgernær sygepleje i det nære sundhedsvæsen.

Som specialsygeplejerske i borgernær sygepleje vil du kunne varetage sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb med særligt ansvar for kvalitet og samarbejde.

Du vil kunne lede og koordinere sammenhængende patientforløb og sikre organisatorisk forankring af viden og implementering heraf.

Derudover vil du som specialsygeplejeske kunne fungere som faglig ressourceperson i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper.

Uddannelsesforløb

Uddannelsesforløbet foregår under din ansættelse og består af tre dele svarende til 60 ECTS.

  1. Kliniske kompetencer - fokus på specialiserede og almen kliniske kompetencer koblet med en rehabiliterende og borgerinddragende tilgang.
  2. Organisatoriske kompetencer - fokus på forløb på tværs af sektorer.
  3. Kvalitetsarbejde - fokus på forankring af ny viden og implementering.

Endvidere indeholder specialuddannelsen ekstern klinik.

Uddannelsen afsluttes med eksamen.

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje.


Varighed og pris

Uddannelsen strækker sig over 1 år med i alt 40 ugers uddannelse.

34 uger er under klinisk uddannelse på eget ansættelsesessted med kortere klinikker på fx. hospitaler og i almen praksis.

Pris:
55.000 kr. per studerende

Opstart
Specialuddannelsen udbydes første gang i december 2018.


Datoer for teoretisk undervisning

Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje Hold 1 2018/2019 (40 uddannelsesuger

                                                                                      

Uge 50 2018 – uge 48 2019

Datoer for teoretisk undervisning

Antal dage i:

UDDANNELSESAFSNIT 1: KLINISK EKOMPETENCER (20 uger)

Uddannelsesafsnit 1 tilrettelæges i 3 delafsnit

Uge 50, 2018 – uge 20, 2019

Inkl. 3 uddannelsesfri uger: uge 52, 7/8 og 16

Teori/ ekstern klinik

Delafsnit 1a: Syge ældre (7 uger)

Uge 50 – uge 5 (uddannelsesfri uge 52)

 

 

Tema:

 

Ældres sygdomme – multisygdom og polyfarmaci

uge 50,51,1                       10.12 + 12.12

2 dage/3 dage

Borgernær sygepleje

Uge 2,3                                7.1 + 14.1

2 dage/3 dage

Sundhedsfremme og forebyggelse til syge ældre

Uge 4,5                                24.1

1 dag/0 dage

Delafsnit 1 b: Borgere og pårørende i langvarige sygdomsforløb (6 uger)

Uge 6 – uge 12 en uges uddannelsesfri

 

 

Tema:

 

At være borger og pårørende i langvarige forløb

Uge 6, 7/8                             4.2 + 7.2

2 dage /2 dage

Klinisk beslutningstagning

Uge 9                                     26.2

1 dag/0 dage

Rehabiliterende sygepleje og borgerinvolvering

Uge 10,11,12                       13.3 + 18.3

2 dage /2 dage

Delafsnit 1 c: Borgere med psykisk sygdom og/eller misbrug (7 uger inkl. Intern prøve)

Uge 13-20

 

 

Tema:

 

 

Psykisk sygdom og misbrug

Uge 13,14,15                        3.4 + 8.4

2 dage/3 dage

Kommunikation i borgerkontakt og personalerelationer

Uge 17,18,19                        24.4 + 29.4

2 dage/2 dage

PRØVE

 

                                6.5 (vejledning)+ 13.5 (prøve)

1 dag + prøve

UDDANNELSESAFSNIT 2: ORGANISATORISKE KOMPETENCER

(10 uger)

Uge 21 – uge 37

Uddannelsesfri uge 27- uge33

 

 

Tema:

 

Klinisk lederskab i lokale plejeforløb

Uge 21,22                              24.5 + 29.5

2 dage/0 dage

Koordinering på tværs af professioner og organisationer

Uge 23,24,25,26                   3.6 + 11.6 + 17.6 + 24.6

4 dage/10 dage

At navigere i eget forløb

Uge 34,35                             26.8

1 dag/0 dage

Organisering af samarbejde

Uge 36,37                              9.9

1 dag/0 dage

UDDANNELSESAFSNIT 3: KVALITETSARBEJDE OG FORANKRING AF NY VIDEN

(10 uger)

Uge 38 – uge 48

uddannelsesfri uge 42

 

 

Tema:

 

 

Kvalitetssikring og udvikling

Uge 38,39,40                         16.9 + 23.9 + 30.9

3 dage/5 dage

 

Faglige møder i borgerforløb

Uge 41, 43                              21.10

1 dag/0 dage

 

Formidling og vejledning i personalegrupper

Uge 44,45                               28.10 + 30.10 + 4.11

3 dage/0 dage

AFSLUTTENDE EKSTERNE PRØVE

Uge 46,47,48

 

Download oversigten til print (pdf)                                                  


Adgangskrav

For at blive optaget og gennemføre specialuddannelsen, skal du have:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau eller tilsvarende. Evt. modulet "Praksis videnskabsteori og –metode".
  • Dansk autorisation som sygeplejerske.
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område  
  • Aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen'

 

 Kontakt

Konsulent
Judi Bjørling

7248 2852jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær
Lene Jørgensen

7248 2882lejo@pha.dk

Cxense Display